Türkiye Cumhuriyeti

Salzburg Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

NOTER İŞLEMLERİ, 09.10.2014

NOTER İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunanın imzalaması gerekmeyen noter işlemleri posta yoluyla yapılmakta olup, her türlü vekaletname ve noter huzurunda imzalanması gereken evrak için Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat eadilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

- Nüfus cüzdanı,

- Pasaport,

- İkamet ilmühaberi (Meldezettel),

- İzinle Türk vatandaşlığından çıkarak yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin,   vatandaşı oldukları ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgeleri veya pasaportları ve Mavi Kartları,

- Fotoğraf yapıştırılması zorunlu olan vekaletnameler (boşanma davaları, gayrimenkul          
alım/satım, miras intikali, taksimi, devri ve satışı, evlat edinme, oto alım satımı, 
merkez bankasında işlem ve tanıma senedi vekaletnameleri) için son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (fotoğrafların aynı ve ön cepheden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir),

- Vekil tayin edeceğiniz kişinin T.C. Kimlik Numarası.

- Noter işlemine konu olan evrak 

Vekaletname türlerine göre aşağıdaki hususların önceden bilinmesi önem arzetmektedir:

- Gayrimenkulle ilgili işlemlerde (satış, inşaat, istimlak, ioptekle kredi alma vs.) Tapu bilgileri (il, ilçe, köy/mahalle, bölge/mevkii, pafta, ada, parsel numaraları gibi)

- Araç ile ilgili işlemlerde (satış, devir, kullanma vs.); Aracın ruhsat bilgileri

- Bankalarla ilgili işlemlerde; Bankanın adı, şubesi, hesap numarası,

- Kira işlemlerinde; Gayrimenkulün adresi,

- Telefon işlemlerinde; Telefonun idaresi ve telefon numarası.

 

Noter işlemleriyle ilgili bilgi almak için hafta içi 14:00-16:00 saatleri arasında 0662/44213324 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Başkonsolosluğumuzun  konsulat.salzburg@mfa.gov.tr e-posta adresine ilettiğiniz sorularınız aynı gün içinde yanıtlanmaktadır.

Saygılarımızla,