Türkiye Cumhuriyeti

Salzburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2015 Yılı Türkiye Bursları , 06.03.2015

2015 yılı Türkiye Bursları Esas ve Usulleri doğrultusunda belirlenen başvuru takvimi çerçevesinde, lisans ve lisansüstü düzeylerde başvurular 25 Şubat - 31 Mart 2015 tarihleri arasında alınmaktadır. Türkiye Bursları 2015 yılı başvurularına ilişkin detaylı bilgilere http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/?option=com_content&view=article&id=719 adresinden ulaşabilirsiniz.
“2015 Türkiye Scholarships” applications will be received until 31 March 2015. For the application guide please see http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/…