Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri

Nesrin Bayazıt 01.05.2008
Sayın Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız,
Sayın Din Hizmetleri Müşaviri,
Sayın Din Hizmetleri Ataşesi,
Sayın Konuklar,
Sayın Dernek Başkanları,
Türk Toplumunun Değerli Mensupları,

Peygamberimizin doğumunun yıldönümü vesilesiyle bu etkinliği düzenleyen Din Hizmetleri Ataşemiz ile ilgili dernekleri kutluyorum. Türkiye’den ve Viyana’dan teşrif eden değerli konuklarımıza gönülden teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu tür etkinlikler gurbetteki Türk toplumu açısından daha da farklı bir anlam ifade etmektedir. Bir taraftan, İslam dininin ve Müslümanlığın gerçek vasıflarının daha iyi anlaşılmasına, diğer yandan da Türk toplumunun bir araya gelmesine vesile teşkil etmektedir. Böylece, dinimizin bir barış ve hoşgörü dini olduğunun, kültürümüzün özünde başkalarına saygı, anlayış ve misafirperverliğin yattığının sergilenmesi fırsatı ortaya çıkmaktadır.

Son yıllarda İslam dininin ve Müslümanların mesnetsiz iddialara hedef olmasını endişeyle izliyoruz. Uluslararası kamuoyunda İslam ve Müslümanlar hakkında yanlış ve eksik bilgi ile önyargılara dayanan tartışmalar yapıldığına şahit oluyoruz. Bu durum kuşkusuz, Avusturya’da yaşayan sizleri de yakından ilgilendiriyor.

Bildiğiniz gibi, Avusturya’da yaşayan en büyük Müslüman topluluğunu Türkler oluşturmaktadır. Dolayısıyla, İslamiyet ve Müslümanlarla ilgili olumsuz değerlendirmelerin geçersizliğinin ortaya konulabilmesi için Türk toplumuna çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu çerçevedeki, önyargı, endişe ve korkuları gidermenin yollarını aramak durumundayız.
Farklı din, kültür ve gelenekleri benimsemiş bulunan toplumların bir arada yaşayabilmeleri için karşılıklı saygı, hoşgörü ve diyaloga ihtiyaç vardır.

Türk toplumu, Atatürk’ün önderliğinde laik, demokratik ve evrensel değerlere dayalı bir yaşam tarzı benimsemiştir. Bu da farklı insanlarla bir arada yaşama deneyimini ve hoşgörüye dayanan İslam anlayışını yansıtmaktadır. Keza, bu ülkede huzur ve refah içinde yaşayabilmek için Avusturya’nın kanunlarına, demokratik değerlerine, gelenek ve göreneklerine saygı gösterilmesi esastır.

Türk toplumunun değerli mensupları,

Sizler buralara genelde daha iyi ekonomik ve sosyal koşullarda yaşamak için göçtünüz. Büyük bir özveri ile çalıştınız ve bu yöndeki gayretlerinizi sürdürüyorsunuz. Bir kısmınız bu ülkenin vatandaşlığına geçtiniz, çocuklarınızın çoğu burada doğdu.

İçinde yaşadığınız topluma uyum sağlayabilmeniz için sizlere kucak açmış bulunan Avusturya’da ekonomik, kültürel, siyasi, ve sosyal hayata tam anlamıyla katılmanız, burada sunulan olanakları iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Bu doğrultuda, Avusturyalılara kapılarınızı açmalı, sizleri, ailelerinizi yakından tanımaları fırsatını vermelisiniz.

Bunları gerçekleştirebilmek için ise öncelik vermeniz gereken husus Almanca öğrenmektir. Almanca öğrenmeden ne buradaki ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal hayata, ne de toplumumuza layıkıyla katkıda bulunmak veya katılmak mümkün olur. Dolayısıyla, Avusturya makamlarınca oluşturulan uyum, yani entegrasyon proje ve programlarından faydalanmaya çalışmanız hayatınızı kolaylaştıracaktır. Kimse sizlerden dilinizi, dininizi, değerlerinizi, geleneklerinizi ve kültürünüzü bir tarafa bırakmanızı isteyemez. Ancak, içinde yaşadığınız topluma uyum sağlamanızın beklenmesi doğaldır.

Çocuklarınızın Almancanın yanı sıra ana dillerini de düzgün bir şekilde öğrenmelerini sağlamalısınız. Özellikle annelerin kendilerinin de Almanca öğrenmeleri, çocukların anadillerine hakim olmalarını mümkün kılmak, kızlarımızın eğitimlerinin yarım bırakılmaması , ekonomik ve sosyal hayattaki yerlerini almaları büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, okul

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı