Katolik Kilisesince Düzenlenen “Din dahil Kültürler Arası Diyalog Toplantısı (Entegrasyon Konusunda)

Nesrin Bayazıt 10.10.2008
Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend, dobro veçer, iyi akşamlar,
Da mein Deutch nicht gut genug ist, muss ich mich heute Abend auf Türkisch an Sie wenden.

Sie werden natürlich eine deutsche Übersetzung erhalten.

Sayın Başpiskopos, Sayın Belediye Meclisi Üyesi, Sayın Meslektaşım, Avusturya, Bosna, Hırvat, Sırp ve Türk Toplumlarının Değerli Mensupları, Sevgili Gençler ve Çocuklar,

Katolik Kilisesi’ne, Avusturya’daki değişik toplum kesimlerini bir araya getiren böyle bir toplantı düzenlediği için Türk toplumu ve şahsım adına gönülden teşekkür ediyorum.

Farklı din, dil ve kültürlerin bir arada yaşamak durumunda olduğu Avusturya’da, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasının son derece yararlı olacağına inanıyorum. Zira, birbirlerinin kültürünü anlama yönünde teşvik edilmeyen toplumlarda, birlikte yaşamayı zora sokan sıkıntılar ortaya çıkmakta, toplumsal düzen ve dirlik tehlikeye düşebilmektedir.

Bu etkinliğin teması ‘’beraber mi, yoksa yan yana mı yaşayalım?’’. Tabi ki, bizim arzumuz Avusturyalı, Bosnalı, Hırvat, Sırp ve Türklerin yan yana değil, birlikte yaşamasıdır. Bu bağlamda, toplumun her kesimine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Daha iyi ekonomik ve sosyal koşullara ulaşmak amacıyla bu ülkeye göç eden insanları hala ‘’ göçmen işçi’’ olarak nitelemenin ve onlardan ana vatanlarına geri dönmelerini beklemenin gerçekçi bir yaklaşım olmadığı giderek daha iyi anlaşılmaktadır.

Bu durumda, birlikte yaşamanın temel koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Yani, bu ülkenin resmi dili Almanca iyi öğrenilmeli ve eğitim imkanları çok iyi değerlendirilmelidir. Aksi takdirde, Avusturya’daki ekonomik, sosyal ve kültürel hayata layıkıyla katılmak mümkün olamamaktadır.

Birlikte yaşamayı mümkün kılabilmek için entegrasyon vazgeçilmez bir unsurdur. Ancak, entegrasyon tek taraflı değil, çift yönlü bir uygulama olmak durumundadır. Yani, göçmen toplumu ve onlara kucak açan ülkenin, entegrasyonu el ele gerçekleştirmeleri ve bu hususta samimi davranmaları gerekmekte, aksi takdirde arzulanan sonuç elde edilememektedir.

Entegrasyon hedefine ulaşılabilmesi için entegre edilmek istenen toplumun dinine,diline ve kültürüne saygı gösterilmeli, entegrasyon ile asimilasyon arasındaki ayırım gözetilmelidir. Göçmen toplumuna kendilerinden dinlerinden, dillerinden ve kültürlerinden vazgeçmelerinin istenmediği iyi izah olunmalıdır.

Çok uluslu bir imparatorluğun mirasçısı olarak Avusturya’nın, göçmenleri, bilhassa bu ülkede doğup büyüyen çocuk ve gençleri ‘’birlikte yaşamaya’’ ikna edebileceği kanaatindeyim. Bu çerçevede, ‘’beraber yaşamanın’’ önündeki en büyük engeller olarak karşımıza çıkan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve son dönemde gündeme gelen İslam’dan korkma gibi olguların topluma yayılmasının önlenmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Bu noktada, din adamlarına, siyasetçilere, sanatçılara, bürokratlara, yani toplumun kanaat önderlerine önemli görevler düşmektedir. Barış içinde, birlikte yaşamak Avusturya’ya daha fazla refah getirecek, daha fazla güç kazandıracaktır. Göçmen toplumu kendini ne kadar Avusturyalı hissedebilirse, birlikte yaşamak o kadar kolaylaşacaktır.

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor, herkese saygılar sunuyorum.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı