Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamalarında Yapılan Konuşma

Nesrin Bayazıt 18.05.2008
Sayın Dernek Başkanları,
Türk Toplumunun Değerli Mensupları,
Sevgili Gençler ve Çocuklar,

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamak üzere bir araya gelerek ortak bir program hazırlanmasını mümkün kılan Tirol Bölgesi Sivil Toplum Örgütlerimiz: ATİB, ATF, ANADOLU ALEVİLERİ DERNEĞİ, TEMA VAKFI ve Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticilerine gönülden teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

19 Mayıs 1919, tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Ulu Önderimiz Atatürk, o gün Samsun’a geçerek ulusal kurtuluş savaşımızı başlatmış ve böylece egemenliğin Padişahtan millete geçmesinin yolu açılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk o tarihteki durumu şu sözlerle anlatmıştır: ‘’ 1919 yılı Mayısının 19.günü Samsun’a çıktım: Genel durum ve görünüş şöyle: Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalamış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca, ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve yurdu savaşa sürükleyenler, kendi başlarının kaygısına düşerek, yurttan kaçmışlar. ‘’
Bu şekilde, o gün Samsun’da tutuşturulan ilk kurtuluş meşalesi sayesinde yeni Türk devletinin, yani Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır.

Yine, Ata’nın kendi anlatımıyla Türk ulusunun milli mücadeleye gittiği yolda esas alınan başlıca unsurlar şunlar olmuştur:
“Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu, ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların, isteyerek başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri hiç düşünülemez. Oysa, Türk’ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun, daha iyidir...”

Atatürk’ün önderliğinde ulusumuz, egemenliğine ‘’ kayıtsız şartsız’’ kavuşarak Osmanlı Devletinin küllerinden Türkiye Cumhuriyetini kurmayı başarmıştır.

Ulu Önder, Cumhuriyetimizin ve ulusumuzun geleceği olan çocuklara ve gençlere çok önem vermiştir.

Bu çerçevede, şu sözlerini de hatırlatmak isterim: “Gençler! Cesaretimizi artıran ve sürdüren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfanla, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk. Onu yüceltecek, yaşatacak olan sizsiniz...”

Bu vesileyle, her fırsatta yinelediğim gibi kadın ve kızlarımız dahil toplumumuzun bütün fertlerinin Avusturya’daki ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal hayata tam anlamıyla katılmasının öneminin altını çizmek istiyorum. Farklılıklarımız bir araya gelmemizi engellememeli, bilakis bugün yapabildiğimiz gibi ‘’birlikten güç doğar’’ yaklaşımını kendimize rehber edinmeliyiz.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, bugüne emeği geçen ve buraya gelme zahmetini gösteren herkese en iyi dileklerimi sunuyorum.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı