NOTER İŞLEMLERİ, 9.10.2014

NOTER İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunanın imzalaması gerekmeyen noter işlemleri posta yoluyla yapılmakta olup, her türlü vekaletname ve noter huzurunda imzalanması gereken evrak için Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat eadilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

- Nüfus cüzdanı,

- Pasaport,

- İkamet ilmühaberi (Meldezettel),

- İzinle Türk vatandaşlığından çıkarak yabancı bir ülkenin vatandaşlığınageçenlerin, vatandaşı oldukları ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgeleri veyapasaportları veMavi Kartları,

- Fotoğraf yapıştırılması zorunlu olan vekaletnameler (boşanma davaları, gayrimenkul
alım/satım, miras intikali, taksimi, devri ve satışı, evlat edinme, oto alım satımı,
merkez bankasında işlem ve tanıma senedi vekaletnameleri) için son 6 ay içindeçekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (fotoğrafların aynı ve ön cepheden çekilmişolması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir),

- Vekil tayin edeceğiniz kişinin T.C. Kimlik Numarası.

- Noter işlemine konu olan evrak

Vekaletname türlerine göre aşağıdaki hususlarınönceden bilinmesi önem arzetmektedir:

- Gayrimenkulle ilgili işlemlerde (satış, inşaat, istimlak, ioptekle kredi alma vs.) Tapubilgileri (il, ilçe, köy/mahalle, bölge/mevkii, pafta, ada, parsel numaraları gibi)

- Araç ile ilgili işlemlerde (satış, devir, kullanma vs.); Aracın ruhsat bilgileri

- Bankalarla ilgili işlemlerde; Bankanın adı, şubesi, hesap numarası,

- Kira işlemlerinde; Gayrimenkulün adresi,

- Telefon işlemlerinde; Telefonun idaresi ve telefon numarası.

Noter işlemleriyle ilgili bilgi almak için hafta içi 14:00-16:00 saatleri arasında 0662/44213324numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Başkonsolosluğumuzunkonsulat.salzburg@mfa.gov.tr e-posta adresine ilettiğiniz sorularınız aynı gün içinde yanıtlanmaktadır.

Saygılarımızla,


Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı