İşçiler İçin 1 Ocak 2013 Tarihinden İtibaren Sosyal Sigorta Prim Oranları İle Aylık En Düşük ve En Yüksek Prim Kesinti Tutarları, 13.3.2013

 

SİGORTA KOLLARI

 

 

 

 

            Prim Oranı  (%)

Prime Esas

En Düşük

Kazanç

(Avro)

Prime Esas

En Yüksek

Kazanç

(Avro)

Aylık En Düşük

   PrimTutarı (Avro)

Aylık  En Yüksek

    Prim  Tutarı  (Avro)

İşçi

Payı

İşveren

Payı

Toplam

İşçi

Payı

İşveren

Payı

Toplam

İşçi

Payı

İşveren

Payı

Toplam

Hastalık Sigortası

3,60

3,45

7,05

386,80

4.440,00

13,92

13,34

27,26

159,84

153,18

313,02

Hast.Sigortası  Ek Primi

  0,25

   0,25

   0,50

    386,80

    4.440,00

    0,97

    0,97

    1,94

   11,10

    11,10

       22,20

Hast.Sig. Tamamlama

Primi (GSSK 51e maddesi)

 

  0,10

 

   0,00

 

   0,10

 

    386,80

 

    4.440,00

 

    0,39

 

    0,00

 

    0,39

 

    4,44

 

     0,00

 

         4,44

Kaza Sigortası

  0,00

   1,40

   1,40

    386,80

    4.440,00

    0.00

    5.42

    5.42

    0.00

    62.16

       62.16

Emeklilik Sigortası

(Malullük,Yaşlılık,Ölüm)

 

10,25

 

12,55

 

  22,80

 

    386,80

 

    4.440,00

 

   39,65

 

  48,54

 

   88,19

 

 455,10

 

  557,22

 

   1.012,32

İşsizlik Sigortası*)

  3,00

  3,00

    6,00

    386,80

    4.440,00

    0,00

  11,60

   11,60

 133,20

  133,20

     266,40

İflas Halinde Ücret Güvencesi Primi

 

  0,00

 

 0,55

 

    0,55

 

    386,80

 

    4.440,00

 

   0,00

 

   2,13

 

     2,13

 

    0,00

 

    24,42

 

      24,42

İşçi Odası Aidatı

  0,50

 0,00

    0,50

    386,80

    4.440,00

   1,93

   0,00

     1,93

   22,20

      0,00

      22,20

Konut Yapımı Teşvik

Primi

 

  0,50

 

 0,50

 

    1.00

 

    386,80

 

    4.440,00

 

   1,93

 

   1,93

 

     3,86

 

   22,20

 

    22,20

 

      44,40

 

Toplam Prim Kesintisi

 

18,20

 

21,70

 

39,90

 

 

 

58,79

 

 83,93

 

142,72

 

808.08

 

  963,48

 

1.771,56

Kıdem Tazmi.Fon Kesint.

 0,00

   1,53

1,53

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötü Hava Tazminatı Prim

Kesintisi   (İnşaat Sektörü)

 

0,70

 

  0,70

 

  1,40

   

    386,80

   

    4.440,00

 

  2,71

 

   2,71

   

    5,42

 

  31,08

 

  31,08

   

      62,16

Gece Ağır İş Çalışanları İçin  Prim Kesintisi

 

0,00

 

3,70

 

  3,70

 

    386,80

 

    4.440,00

 

  0,00

 

  14,31

 

   14,31

 

    0,00

 

 164,28

 

     164,28

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı