1.1.2013 Tarihinden İtibaren Geçerli Sosyal Sigorta Yardım Miktarları, 13.3.2013

I. Malullük,Yaşlılık ve Ölüm Sigortası (Pensionsversicherung)

1. Emekli Aylığı (Pension) Artışı

ü  Emekli aylıkları, 1 Ocak 2013  tarihinden itibaren   % 1,8  oranında artırılmıştır.

ü  2012 yılında bağlanmış olan emekli aylıklarının intibakı 1.1.2014  tarihinde yapılacaktır.

                                                                                                         

2. Dengeleme Zammı (Ausgleichzulage) Miktarları

ü  Yalnız başına yaşayan aylık sahipleri için                                                                              837,63   Avro

ü  Eşiyle müşterek hanede yaşayan aylık sahipleri için                                         1.255,89   Avro

ü  Her bir çocuk için artış meblağı                                                                                                     129.24  Avro 

ü  24 yaşından küçük olup  yetim aylığı alanlar için                                                308,09  Avro

ü  24 yaşından büyük  olup yetim aylığı alanlar için                                                                   547,47  Avro

 

3. Emeklilik Sigortası Çocuk Zammı (Kinderzuschuss) Miktarı               29,07  Avro                                                        

II. Kaza Sigortası (Unfallversicherung)

1.  Kaza Aylığı (Versehrtenrente) Artışı

1 Ocak 2013 tarihinden  itibaren kaza aylıkları        % 2,8    oranında artırılmıştır.

 

2. Kaza Sigortası Çocuk zammı (Kinderzuschuss) Miktarı (azami)        76,31  Avro                                                                      

III. Hastalık Sigortası (Krankenversicherung)

1.  Geçici işgöremezlik Ödeneği (Krankengeld)

     Şahsi sigortalılarda (Selbstversicherte)  bir takvim ayı için geçici

      işgöremezlik   ödeneği  miktarı                                                                                                    138,92 Avro

 

2.  Katılım Payı

ü  İyileştirici nitelikteki sağlık araç ve gereçleri (Heilbehelfe) ile

       yardımcı nitelikteki sağlık araç ve gereçlerine (Hilfsmittel)

      sigortalının  asgari katılım payı                                                                                               29,60  Avro

ü  Görme fonksiyonunu iyileştirici nitelikteki sağlık araç

      ve gereçlerine sigortalının asgari katılım payı                                                                         88,80  Avro

 

3. Reçete Ücreti (Rezeptgebühr)  

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli reçete ücreti ve muafiyet sınırları aşağıda belirtilmiştir.

Reçete ücreti                                                                                                                                                                       5,30   Avro

Reçete Ücretinden Muafiyet

ü  Aylık net kazancı                                      837,63   Avro’yu aşmayan yalnız yaşayanlar,

ü  Aylık net kazançları                               1.255,89  Avro’yu aşmayan  eşler,

ü  Hastalıkları ya da özürlülük hali  nedeniyle  ortalamanın  üstünde  harcamaları olan ve

·         Aylık net kazancı                               963,27 Avro’yu aşmayan yalnız yaşayanlar ile

·         Aylık net kazancı                           1.444,27 Avro’yu aşmayan eşler

reçete ücretinden muaf tutulmuşlardır.

 

4. Elektronik-Kart (E-Card)  Ücreti                                                                                                                     10,30   Avro

 

IV. Rehabilitation Tedbirlerinde Ek-Ödeme (Zuzahlung)

Rehabilitasyon tedbirleri esnasında sigortalının ödeyeceği Ek-Ödeme  miktarı her bir gün için

ü  Aylık brüt  kazancı    837,64 – 1.419,01 Avro olanlar için                                                       7,24   Avro

ü  Aylık brüt kazancı  1.419,02 – 2.000,40 Avro olanlar için                                                           12, 41   Avro

ü  Aylık brüt kazancı  2000,04 Avro’dan yüksek olanlar için                                                          17, 58  Avro

Rehabilitasyon tedbirleri esnasında Ek-Ödeme bir takvim yılında azami  28 gün için yapılacaktır.

 

Ek-Ödemeden Muafiyet

Aylık brüt kazancı  837,63 Avro‘dan  az olanlar,  ek-ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmuşlardır.

 

V. Bakım Sigortası  ( Pflegeversicherung)

Bakım parası miktarlarında bir değişiklik yapılmamış olup bakım parası 1.1.2013 tarihinden itibaren de

ü  1. basamak bakım grubu için      aylık                              154.20  Avro,

ü  2. basamak bakım grubu için      aylık                              284.30  Avro,

ü  3. basamak bakım grubu için      aylık                              442.90  Avro,

ü  4. basamak bakım grubu için      aylık                              664.30  Avro,

ü  5. basamak bakım grubu için      aylık                              902.30  Avro,

ü  6. basamak bakım grubu için      aylık                      1.260.--  Avro

ü  7. basamak bakım grubu için      aylık                      1.655.80             Avro

olarak ödenecektir.       

 

 VI. Çocuk  Bakım Parası (Kinderbetreuungsgeld)

Çocuk bakım parası miktarlarında bir değişiklik yapılmamış olup, 1.1.2013 tarihinden  itibaren de  çocuk bakım parası

ü  30 aylık ödeme şeklinde ( eş ile paylaşılması halinde toplam 36 ay)   günlük   14,53 Avro,

ü  20 aylık ödeme şeklinde ( eş ile paylaşılması halinde toplam 24 ay)   günlük   20,80 Avro,

ü  15 aylık ödeme şeklinde (eş ile paylaşılması halinde  toplam 18 ay)   günlük   26,60 Avro

ü  12 aylık ödeme şeklinde (eş ile paylaşılması halinde  toplam 14 ay)   günlük   33,00 Avro,

olarak,

ü  asgari 2 ayı eş ile paylaşımlı, azami 14 ay ödemeli, kazanca bağlı (Einkommensabhängig) çocuk bakım parası ödemelerinde  günlük miktar, son net kazancın %80’ ini aşmamak üzere asgari 33,00 Avro, azami 66,00 Avro

olarak ödenecektir.

 

VI. İşsizlik Sigortası (Arbeitslosenversicherung) Prim Kesintisine  Esas    

      Aylık Kazanç Sınırları

1.1.2013 tarihinden itibaren işçiler için geçerli olan  işsizlik sigortası prim kesintisine esas aylık kazanç sınırları  aşağıda  belirtilmiştir:

Primi Esas Aylık Kazanç                                                                               Prim Oranı

Aylık   1.219,00 Avro’dan  az olan kazançlarda                          Prim kesintisi yapılmayacaktır.

Aylık   1.219,00-1.330, 00 Avro kazanç aralığında                            % 1 oranında,

Aylık   1.330,00-1.497,00  Avro kazanç aralığında                            % 2 oranında,

Aylık   1.456,00   Avro’dan fazla olan  kazançlarda                          % 3 oranında

işsizlik sigortası prim kesintisi yapılacaktır.

 

VII. Cüzi Çalışma (Geringfügige Beschaeftigung) Ücret Sınırı

1.1.2013 tarihinden itibaren  geçerli cüzi çalışma ücret sınırı

ü  günlük               29,70  Avro,

ü  aylık                386,80 Avro

olarak belirlenmiştir.

 

Durum vatandaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.

 

2 Ocak 2012

 

T.C. SALZBURG   BAŞKONSOLOSLUĞU

ÇALIŞMA  VE   SOSYAL   GÜVENLİK  ATAŞELİĞİ

Strubergasse 9, 5020 Salzburg

Tel/Faks:         (0662)  42 41 16

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı