Avusturya’da Yüksek Öğrenim Yapmış Üçüncü Ülke Vatandaşları İçin İkamet İzni, 13.3.2013

Yerleşme ve İkamet Kanunu’nun 64. maddesine eklenen 4 ilâ 6. fıkra hükümleriyle Avusturya’da yüksek öğrenim yapmış üçüncü ülke vatandaşları için  iş bulabilmeleri halinde ülkede kalma imkanı getirilmiştir.

Söz konusu Kanun’un 4.fıkra hükmüne göre Avusturya’da yüksek öğrenimini başarı ile tamamlamış olan ve öğrenim düzeyine uygun bir işte çalışmak üzere ikamet izni almak isteyen üçüncü ülke vatandaşlarının gerekçeli talep dilekçeleri üzerine, ikamet izni verilmesine ilişkin genel koşulların mevcudiyetini sürdürmesi halinde Avusturya’da iş aramaları amacıyla 6 aylık bir süre için ikametlerinin devam ettiği, bir defaya mahsus olarak tasdik edilecektir. İlgili dairenin bu kararına karşı hukuki itiraz yolu kapalı tutulmuştur.

 

4.fıkra hükmünde öngörülen dilekçelerin, mevcut oturma izninin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce verilmesi gerekmektedir. 5. fıkra hükmüne göre söz konusu  dilekçeler, bu Federal Kanun’a  göre  Avusturya’da  ikamet ve kalma hakkı için gerekçe teşkil etmemekte; aynı şekilde Yabancılar Polis Kanunu –Fremdenpolizeigesetz- kapsamındaki tedbirlerin alınmasına ve uygulanmasına engel oluşturmamakta ve bu nedenle de Yabancılar Polisince yapılan işlemler itibarıyla yürütmeyi durdurma etkisi yaratmamaktadır.

 

Yabancıların İstihdamına Dair Kanun’un – Auslaenderbeschaeftigungsgesetz- 12b maddesinin 2. fıkrasına göre, Avusturya’da   bir üniversitede, meslek yüksek okulunda veya devletçe tanınmış özel bir üniversitede en  azından ikinci öğrenim diliminden itibaren lisans öğrenimini  veya  master öğrenimini başarıyla tamamlamış  olan üçüncü ülke vatandaşı bir yabancıya, öğrenim düzeyine uygun bir işte çalışması için  en azından,  kıyaslanabilir nitelikteki mesleki tecrübeye sahip olup, benzer nitelikteki işte çalışan yerli üniversite mezunlarının aldıkları mahalli ücrete uygun  ve herhalükârda  özel ödemeler de dahil olmak üzere  Genel Sosyal Sigorta Kanunu’nun –Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - 108. maddesinin 3. fıkrasına göre aylık  sigorta primine esas  teşkil  eden azami kazancın –Höchstbeitragsgrundlage – (2012 yılı için 4.230 Avro) en az %45’i   tutarında ( 1903.50 Avro)  aylık brüt ücret alacak olması ve  4. maddenin 1.  fıkrasında yer alan koşulların ( İş piyasasındaki durum ve gelişmenin  istihdama cevaz vermesi  -Arbeitsmarktprüfung-,  iznin verilmesinin önemli kamusal ve toplam ekonomik çıkarlara bir engel teşkil etmemesi)  yerine gelmiş olması halinde Avusturya’da kilit işgücü olarak çalışmasına izin verilmesi mümkündür.

 

Konuyla  ilgili   olarak  daha ayrıntılı bilginin ilgili yabancılar dairesinden alınabileceğine işaretle keyfiyet vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur.

 

 

T.C. SALZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ

 

Strubergasse 9

5020 Salzburg

Tel / Faks:  0662/ 42 41 16

E-Mail:  Salzburg@csgb.gov.tr

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı