Yakın Bir Akrabanın Bakımı İçin İsteğe Bağlı Sigortalılık Hakkında Bilgiler, 13.3.2013

Avusturya Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında yakın bir akrabaya bakmak için isteğe bağlı sigorta  yaptırılmasıyla ilgili olarak  vatandaşlarımız açısında önemli olduğu düşünülen bilgiler aşağıda özet halinde verilmiştir:

Yakın bir akrabaya bakmak için zorunlu sigortaya (Pflichtversicherung) tabi işinden ayrılan şahıslar, Emeklilik Sigortası’nda (Pensionsversicherung) öngörülen ayrıcalıklı koşullarla  isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilmek İçin Aranan Şartlar

Zorunlu sigortalılığın veya şahsi sigortalılığın sona ermesinden önceki

·        son 24 ay içersinde en az 12 aylık sigortalılık süresinin bulunması  veya

·        son 5 yılın  her bir yılında  en az 3 aylık sigortalılık süresinin bulunması veya

·         talep dilekçesi verilmesinden önce 60 aylık sigortalılık süresinin bulunması,

·         yakın bir akrabaya evde bakılması (Pflege häuslicher Umgebung),

·         bakım hizmetinin isteğe bağlı sigortalı olacak şahsın çalışma gücünün tamamını alması,

·        3. basamaktan itibaren bakım parası alma hak sahipliğinin mevcut olması

gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Primi

Emeklilik Sigortası Kurumu’nun (Pensionsversicherungaanstalt) konuya ilişkin broşüründe yer   alan   bilgilere   göre    yakın   bir   akrabanın  bakımı için isteğe bağlı sigortalılık primi,

1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Federal Bütçe kaynaklarından karşılanmaktadır; dolayısıyla isteğe bağlı sigorta yaptıran şahıs herhangi bir prim ödememektedir.

İsteğe bağlı sigortalılık primi, zorunlu sigortalılıktan ayrılmadan önceki son yılda sosyal sigortaya tabi iş kazancının tutarına göre belirlenmektedir.

İsteğe bağlı sigorta primine esas teşkil eden kazanç için alt ve üst kazanç sınırları belirlenmiştir. 2013 yılı için öngörülen alt kazanç sınırı 708,90 Avro, üst kazanç sınırı ise 5.180,-- Avro; aylık en düşük prim tutarı 72.66 Avro, en yüksek prim tutarı ise 530,95 Avro’dur.

Durum  vatandaşlarımızın bilgilerine  sunulur. 

   

16 Ocak 2013

 

T.C. SALZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ

Strubergasse 9,  5020 Salzburg

Tel/Faks:    (0662)  42 41 16

E-mail: Salzburg@csgb.gov.tr

 

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı