İsteğe Bağlı Sigortalılık Hakkında Bilgiler, 13.3.2013

Avusturya Sosyal Güvenlik Mevzuatında, isteğe bağlı sigortalılık (Weiterversicherung)  Genel Sosyal Sigorta Kanunu’nun 17. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak  vatandaşlarımız açısında önemli olduğu düşünülen bilgiler aşağıda özet halinde verilmiştir:

İsteğe Bağlı Sigortalılık  ( Weiterversicherung)

Zorunlu sigortalılıktan (Pflichtversicherung) veya şahsi sigortalılıktan (Selbstversicherung) ayrılmış olanlar Emeklilik Sigortasında (Pensionsversicherung) isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

İsteğe bağlı sigortalılık, arzu edildiği takdirde talep dilekçesinin verildiği tarihten itibaren geriye doğru 12 aylık bir süre için de yaptırılabilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilmek İçin Aranan Şartlar

Zorunlu sigortalılığın veya şahsi sigortalılığın sona ermesinden önceki

·        son 24 ay içersinde en az 12 aylık sigortalılık süresinin bulunması  veya

·        son 5 yılın  her bir yılında  en az 3 aylık sigortalılık süresinin bulunması veya

·         talep dilekçesi verilmeden önce 60 aylık sigortalılık süresinin bulunması

gerekmektedir.

Diğer taraftan, bir malullük veya mesleki işgöremezlik aylığının kesilmesinden sonra da isteğe bağlı sigortalı olunabilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Talebinde Bulunma

İsteğe bağlı sigortalılık talep dilekçesinin, kaideten zorunlu veya şahsi sigortalılıktan ayrılınan  tarihten itibaren 6 ay içersinde verilmesi gerekmektedir. 60 aylık zorunlu sigortalılık süresinin bulunması halinde talep dilekçesinin her an verilmesi mümkündür.

İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlaması ve Sona Ermesi

Sigortalılığın Başlaması

İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının seçtiği tarihte başlamaktadır. 6 aylık talep dilekçesi verme şartına tabi olmayan sigortalılar için sigortalılık, en erken talep dilekçesinin verildiği tarihten önceki 12. ayın ilk günü başlamaktadır.

Sigortalılığın Sona Ermesi

Sigortalılık

·         şartlardan birinin (örneğin, Emeklilik Sigortasında zorunlu sigortalılığın başlaması veya aylık bağlanması)  ortadan kalkmasıyla veya

·         sigortalının kendi isteğiyle, takvim ayının sonu itibarıyla olmak üzere sigortalılıktan ayrılmasıyla veya

·         birbirini takip eden 6 aydan daha fazla bir süre prim ödenmemiş olması halinde en son primi  ödenen ayın sonu  itibarıyla

hitam bulmaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılığın sona ermesinden sonra, (daha önce 60 aylık sigortalılık süresinin bulunması hali hariç)  söz konusu sigortalılık için öngörülen tüm şartların yerine getirilmesi  kaydıyla  tekrar  isteğe bağlı sigortalı olmak mümkündür.

 

İsteğe Bağlı Sigortalılık Primi

Emeklilik Sigortası Kurumu’nun (Pensionsversicherungsanstalt) konuya ilişkin broşüründe yer alan bilgilere göre isteğe bağlı sigortalılık primi, zorunlu sigortalılıktan ayrılmadan önceki son yılda sosyal sigortaya tabi iş kazancının tutarı esas alınarak belirlenmektedir.

İsteğe bağlı sigorta primine esas teşkil eden kazanç için alt ve üst kazanç sınırları belirlenmiştir. 2013 yılı için öngörülen alt kazanç sınırı 708,90  Avro, üst kazanç sınırı ise 5.180,-- Avro’dur.

İsteğe bağlı sigorta prim oranı  % 22,80’dir. Buna göre 2013 yılında alt kazanç sınırı  üzerinden ödenecek aylık prim tutarı 161,63 Avro; üst kazanç sınırı üzerinden ödenecek prim tutarı ise 1.181,04 Avro’dur.

 

 Durum  vatandaşlarımızın bilgilerine  sunulur.     

 

16 Ocak 2013

 

T.C. SALZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ

Strubergasse 9

5020  Salzburg

Tel/Faks:    (0662)  42 41 16

E-mail: Salzburg@csgb.gov.tr

 

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı