Yakın Bir Akrabanın Bakımı İçin Şahsi Sigortalılık Hakkında Bilgiler, 13.3.2013

Avusturya Sosyal Güvenlik Mevzuatında, yakın bir akrabaya bakmak için şahsi sigorta yaptırılması (Selbstversicherung) Genel Sosyal Sigorta Kanunu’nun 18b maddesi ile düzenlenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak  vatandaşlarımız açısında önemli olduğu düşünülen bilgiler aşağıda özet halinde verilmiştir:

Çalışma güçlerinin önemli bir  kısmını bir aile ferdinin  veya  yakın bir akrabasının bakımına hasreden kişiler ayrıcalıklı koşullarla Emeklilik Sigortasında şahsi sigorta  yaptırabilirler.

Şahsi sigortalılığın başlamasından önce çalışılan işin, bakıma hasredilen süre kadar azaltılması gerekmektedir.

Yakın bir akrabanın bakım hizmeti için şahsi sigortalılık, Emeklilik Sigortasında zorunlu sigortalılık, isteğe bağlı sigortalılık ya da şahsi sigortalılık mevcut olmasa dahi mümkündür.

Şahsi Sigortalılık İçin Aranan Şartlar

Şahsi sigorta yaptırılabilmesi için

·         yakın bir akrabaya evde bakılması (Pflege häuslicher Umgebung),

·         bakım hizmetinin şahsi sigorta yaptıracak kişinin çalışma gücünün önemli bir kısmını alması,

·         3. basamaktan itibaren  bakım parası alma hak sahipliğinin mevcut olması,

·         ikametgahın Avusturya’da olması

gerekmektedir.

Şahsi Sigortalılığın Başlaması ve Sona Ermesi

Sigortalılığın Başlaması

Şahsi sigortalılık, bakım hizmeti verecek kişinin seçmiş olduğu tarihte, bununla birlikte en erken, bakım hizmetini vermeye başladığı ayın ilk günü; en geç ise, talep dilekçesini verdiği tarihi takip eden ayın ilk günü başlar.

Sigortalılığın Sona Ermesi

Şahsi sigortalılık, yukarıda belirtilen şartlardan birinin ortadan kalktığı veya bakım hizmeti veren kişinin şahsi sigortalılığını sona erdirdiğini bildirdiği takvim ayının sonu itibarıyla hitam bulmaktadır.

 

Şahsi Sigortalılık Primi

Emeklilik Sigortası Kurumu’nun (Pensionsversicherungaanstalt) konuya ilişkin broşüründe yer alan bilgilere göre yakın bir akrabanın bakımı için şahsi sigortalılık primi, 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Federal Bütçe kaynaklarından karşılanmaktadır; dolayısıyla şahsi sigortalılık yaptıran kişi herhangi bir prim ödememektedir.

Şahsi sigortalılık primine esas teşkil edecek kazanç sınırı 2013 yılı için 1.614,32 Avro, aylık prim tutarı ise 368,06 Avro’dur.

 

 

 

Şahsi sigortalılığın yanı sıra zorunlu sigortaya tabi bir işin veya başka bir prim ödeme süresinin söz konusu olması halinde prime esas kazanç sınırı, diğer prime esas kazançlarla birlikte üst kazanç sınırını geçmeyecek şekilde belirlenmektedir.

Durum  vatandaşlarımızın bilgilerine  sunulur.     

 

16 Ocak 2013

 

T.C. SALZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ

Strubergasse 9

5020  Salzburg

Tel/Faks :    (0662)  42 41 16

E-mail:         Salzburg@csgb.gov.tr

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı Tatili
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 Ulusal Tatil
10.5.2018 10.5.2018 İsa'nın Göğe Yükselişi
21.5.2018 21.5.2018 Hamsin Yortusu
31.5.2018 31.5.2018 Katolik Yortusu/Ulusal Tatil
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 15.8.2018 Hz. Meryem'in Göğe Yükselişi
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
26.10.2018 26.10.2018 Avusturya Milli Günü
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü
25.12.2018 25.12.2018 Noel
26.12.2018 26.12.2018 Noel