Özürlü Bir Çocuğun Bakımı İçin Şahsi Sigortalılık Hakkında Bilgiler, 13.3.2013

Avusturya Sosyal Güvenlik Mevzuatında, özürlü bir çocuğa bakmak için şahsi sigorta yaptırılması (Selbstversicherung) Genel Sosyal Sigorta Kanunu’nun 18a maddesi ile düzenlenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak  vatandaşlarımız açısında önemli olduğu düşünülen bilgiler aşağıda özet halinde verilmiştir:

Özürlü bir çocuğun bakımı nedeniyle bir işte çalışmayan şahıslar Emeklilik Sigortasında şahsi sigorta yaptırabilirler.

Şahsi Sigortalılık İçin Aranan Şartlar

Şahsi sigorta yaptırılabilmesi için

·         özürlü çocukla birlikte aynı evde yaşanılması,

·         bakım hizmetinin şahsi sigorta yaptıracak kişinin çalışma gücünün tamamını alması, 

·         özürlü çocuk için yükseltilmiş aile yardımı (die erhöhte Familienbeihilfe) alınması,

·         ikametgahın Avusturya’da olması

gerekmektedir.

Şahsi Sigortalılık Yaptırılamayacak Süreler

Özürlü bir çocuğun bakımını üstlenecek kişinin

·         Emeklilik Sigortasında zorunlu, isteğe bağlı ya da şahsi sigortalı olduğu veya

·         Emeklilik Sigortasından kendi aylığını  ( Eigenpension)  aldığı veya

·         gelecekte emekli maaşı (Ruhegenuss) haksahipliği kazanacağı memur (Beamter) statüsünde veya benzer bir statüde çalıştığı   veya

·         sigorta hukuku itibarıyla Emeklilik Sigortasında sigortalılık süresi elde edecek şekilde, (örneğin, analık parası (Wochengeld), geçici işgöremezlik ödeneği (Krankengeld) veya işsizlik parası (Arbeitslosengeld) alınması nedeniyle sigortalılık süresi veya  çocuk yetiştirme süresi (Kindererziehungszeit) esnasında çocuğun doğumundan itibaren ilk 48 ay için veya birden fazla çocuğun doğmuş olması nedeniyle  60 ay için sigortalılık süresi) himaye edildiği

süre için şahsi sigorta yaptırması mümkün değildir.

Şahsi Sigortalılığın Başlaması ve Sona Ermesi

Sigortalılığın Başlaması

Sigortalılık, ilgili şahsın seçtiği tarihte başlamaktadır. Bununla birlikte sigortalılığın en erken başlama tarihi,

·         yükseltilmiş aile yardımının ödenmeye başladığı ayın ilk günü,

·         son şartın yerine getirildiği gün veya

·         şahsi sigortalılık yaptırılmasına engel teşkil eden bir nedenin ortadan kalktığı tarihi takip eden gün

olarak belirlenmiştir.

 

Özürlü bir çocuğun bakımı nedeniyle şahsi sigortalılığın,  talep dilekçesinin verildiği tarihten itibaren geriye doğru en fazla bir yıl öncesinden başlatılması da mümkündür,

Sigortalılığın Sona Ermesi

Özürlü bir çocuğun bakımı nedeniyle şahsi sigortalılık,

·         şartlardan birinin (örneğin, yükseltilmiş aile yardımı alınması veya ikametgahın Avusturya’da olması) ortadan kalktığı ayın son günü itibarıyla

·         şahsi sigortalı olma hakkının düşmesine ilişkin bir nedenin (örneğin, bakımı üstlenen şahsın Emeklilik Sigortasına tabi bir işte çalışmaya başlaması veya takvim ayı sonu itibarıyla  sigortalılığının sona erdirilmesini talep etmesi) ortaya çıkması ile

·         en geç olarak ta, özürlü çocuğun 40. yaşını doldurduğu ayın sonu itibarıyla

hitam bulmaktadır.

Şahsi Sigortalılık Primi

Emeklilik Sigortası Kurumu’nun (Pensionsversicherungsanstalt) konuya ilişkin broşüründe yer alan bilgilere göre özürlü bir çocuğun bakımı nedeniyle yaptırılan şahsi sigortalılık için primlerin  tamamı Aile Yardımları Dengeleme Fonundan (Ausgleichfonds für Familienbei- hilfen) karşılanmaktadır.

Şahsi sigortalılık primine esas teşkil edecek kazanç sınırı 2013 yılı için 1.081, 80 Avro olarak belirlenmiş olup, aylık prim tutarı ise 246,65 Avro’dur.

 

Durum  vatandaşlarımızın bilgilerine  sunulur.     

 

 

16 Ocak 2013

 

 T.C. SALZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ

Strubergasse 9

5020 Salzburg

Tel/Faks :    (0662)  42 41 16

E-mail:         Salzburg@csgb.gov.tr

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı