Şahsi Sigortalılık ( Selbstversicherung) Hakkında Bilgiler, 13.3.2013

Avusturya Sosyal Güvenlik Mevzuatında, şahsi sigorta  yaptırılması (Selbstversicherung) Genel Sosyal Sigorta Kanunu’nun 16a maddesi  ile düzenlenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak  vatandaşlarımız açısında önemli olduğu düşünülen bilgiler aşağıda özet halinde verilmiştir:

Şahsi sigorta, esas itibarıyla, hiç bir sigortalılık süresinin bulunmaması veya çok az bir sigortalılık süresinin bulunması halinde müteakiben isteğe bağlı sigortalılık (Weiterversicherung) hakkı kazanılması için yaptırılmaktadır. Dilekçenin verildiği tarihten itibaren geriye doğru 12 aylık bir süre  için de  yaptırılması mümkündür.

Şahsi sigortalılıktan önce bir işte çalışılmış olması gerekli değildir.

Şahsi Sigortalılık İçin Aranan Şartlar

Emeklilik Sigortasında (Pensionsversicherung) şahsi sigorta yaptırabilmek için talep sahibinin

·         15. yaşını tamamlamış olması,

·         ikametgahının Avusturya’da bulunması,

·         zorunlu emeklilik sigortasına tabi olmaması

gerekmektedir.

Şahsi Sigortalılık Yaptırılamayacak Süreler

Bir kişinin

·         Emeklilik Sigortasında isteğe bağlı sigorta (Weiterversicherung) yaptırma hakkının olduğu  ya da bu hakkı kazanacağı  veya

·         Emeklilik Sigortasından kendi aylığını  ( Eigenpension)  aldığı veya sosyal yardım (Sozialhilfe) aldığı  veya

·         gelecekte emekli maaşı (Ruhegenuss) haksahipliği kazanacağı memur (Beamter) statüsünde veya benzer bir statüde çalıştığı

süre için şahsi sigorta yaptırması mümkün değildir.

Şahsi Sigortalılığın Başlaması ve Sona Ermesi

Sigortalılığın Başlaması

Şahsi sigortalılık, kişinin seçmiş olduğu tarihte; bununla birlikte en erken, talep dilekçesini verdiği tarihten önceki 12. ayın  ilk günü; en geç ise, talep dilekçesini verdiği tarihi takip eden ayın ilk günü başlamaktadır.

Sigortalılığın Sona Ermesi

Sigortalılık

·         sigortalının kendi isteğiyle, takvim ayının sonu itibarıyla olmak üzere sigortalılıktan ayrılması veya

·          şahsi sigortalı olma şartlarının ortadan kalkması ( örneğin, Emeklilik Sigortasında zorunlu sigortalılığın başlaması),

·         şahsi sigortalı olma hakkının düşmesine ilişkin bir nedenin ( örneğin, isteğe bağlı sigortalı olma hakkının doğması) ortaya çıkması

ile sona ermektedir.

 

Şahsi Sigortalılık Primi

Emeklilik Sigortası Kurumu’nun (Pensionsversicherungsanstalt) konuya ilişkin broşüründe yer alan bilgilere göre şahsi sigortalılığın başlamasından önce zorunlu sigortaya tabi bir işte çalışılmamış ise prime esas teşkil eden  kazanç tutarı  2013 yılı için 2.590,-- Avro olarak belirlenmiştir.  Zorunlu sigortaya tabi bir işte çalışmamış olanlar için şahsi sigortalılık prim oranı, bu kazanç tutarının % 22,8’i kadardır.Buna göre aylık ödenecek prim tutarı 590,52  Avro’dur.

Şahsi sigortalılığın başlamasından önce zorunlu sigortaya tabi bir işte çalışılmış ise bu takdirdeprime esas teşkil eden kazanç için alt ve üst kazanç sınırları belirlenmiştir. 2013 yılı için öngörülen alt kazanç sınırı 708,90 Avro, üst kazanç sınırı ise 5.180,-- Avro’dur.

Şahsi sigortalılık prim oranı  % 22,8’dir. Buna göre zorunlu sigortaya tabi bir işte çalışmış olanlar için 2013 yılında alt kazanç sınırı  üzerinden ödenecek aylık prim tutarı 161,63 Avro, üst kazanç sınırı üzerinden ödenecek prim tutarı ise 1.181,04 Avro’dur.

Durum  vatandaşlarımızın bilgilerine  sunulur.     

 

 

16 Ocak 2013

 

 

 T.C. SALZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ

Strubergasse 9

5020  Salzburg

Tel/Faks:    (0662)  42 41 16

E-mail:       Salzburg@csgb.gov.tr

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı