Tam Sigortaya Tabi Olmayan Cüzi Çalışma Esnasında Şahsi Sigortalılık Hakkında Bilgiler, 13.3.2013

Avusturya Sosyal Güvenlik Mevzuatında, tam sigortaya tabi olmayan cüzi çalışma (Geringfügige Beschäftigung) esnasında şahsi sigorta yaptırılması (Selbstversicherung) Genel Sosyal Sigorta Kanunu’nun 19a maddesi  ile düzenlenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak  vatandaşlarımız açısında önemli olduğu düşünülen bilgiler aşağıda özet halinde verilmiştir:

Tam  sigortaya  tabi  olmayan cüzi çalışma esnasında hastalık sigortasında (Krankenversicherung) ve zorunlu emeklilik sigortasında (Pensionsversicherung)  sigortalı olmayan kişiler, ikametgahları Avusturya’da olmak koşuluyla yazılı talepte bulunarak hastalık sigortasına ve emeklilik sigortasına  şahsi sigorta yaptırabilirler.

 

Şahsi Sigortalılık Talebinde Bulunma

Şahsi sigortalılık talep dilekçesinin (Antrag auf Selbstversicherung) emeklilik sigortası prim tahsilatı için yetkili olan Hastalık Sandığına (Gebietskrankenkasse) verilmesi gerekmektedir.

 

Şahsi Sigortalılık Kapsamı Dışında Tutulan Kişiler

Tam sigortaya tabi olmayan cüzi çalışma  esnasında şahsi sigortalılık uygulamasından

1. kendi aylığını (örneğin yaşlılık aylığı –Alterspension)  alanlar,

2. çalışmaları nedeniyle hastalık veya emeklilik sigortasında zorunlu sigortalı olanlar (örneğin,

    memurlar, esnaf ve sanatkarlar, çiftçiler) 

3. işsizlik sigortası ödenekleri almaları nedeniyle hastalık sigortasında sigortalı olanlar,

4.çocuk bakım parası (Kinderbetreuungsgeld) alanlar,

5.serbest meslek sahibi olup kanunen kurulmuş bir meslek birliğine üye olanlar

   ( örneğin; doktorlar, eczacılar, avukatlar, noterler)

6.sınır işçileri (Grenzgaenger)

kapsam dışı tutulmuşlardır.

Bunun yanı sıra, çocuk yetiştirme süreleri (Kindererziehungszeit) nedeniyle sadece Emeklilik Sigortasında sigortalı olunması ve  şahsi sigortalılık uygulaması dışında tutulmaya ilişkin bir nedenin ( örneğin çocuk yetiştirme parası alınması) mevcut olmaması halinde cüzi çalışma  esnasında şahsi sigorta yaptırılması mümkündür.

 

Şahsi Sigortalılığın Başlaması ve Sona Ermesi

Sigortalılığın Başlaması

Şahsi sigortalılık,

1.      talep dilekçesinin, tam sigortaya tabi olmayan cüzi çalışmaya başlanılan tarihten itibaren 6  ay içersinde verilmesi halinde  işe başlanılan tarihten,

2.      ev  hizmetlerine ilişkin ücretleri hizmet çeki (Dienstleistungsscheck) ile ödenen şahıslarda, talep dilekçesini en geç,  işe başladıkları tarihi takip eden takvim ayının sonuna kadar vermeleri halinde işe başladıkları tarihten,

3.   bunların dışında talep dilekçesinin verildiği tarihi takip eden  günden,

4.  ev hizmetlerine ilişkin ücretleri hizmet çeki ile ödenen ve hastalık sigortası ile  emeklilik

     sigortasında zorunlu sigortalı olan şahıslarda, zorunlu sigortalılığın sona erdiği tarihi takip

     eden günden

itibaren başlamaktadır.

 

Sigortalılığın Sona Ermesi

Şahsi sigortalılık,

1.      sigortalılık için aranan şartların ortadan kalkmasıyla;ev hizmetlerine ilişkin ücretleri hizmet çeki ile ödenen şahıslarda, birbirini takip eden iki ay için hizmet çeki bozdurulmamış ise ilk takvim ayının sonu itibarıyla,

2.      sigortalılığı sona erdirmek suretiyle,

3.      bir takvim ayına ait primin takip eden iki takvim ayı içersinde ödenmemesi halinde son kez prim ödenmiş olan ayın sonu itibarıyla

hitam bulmaktadır. 

 

Şahsi Sigortalılık Primi

Emeklilik Sigortası Kurumu’nun (Pensionsversicherungsanstalt) konuya ilişkin broşüründe yer alan bilgilere göre tam sigortaya tabi olmayan kısa süreli işler esnasında şahsi sigortalılık primine esas teşkil eden kazanç sınırı 2013 yılı için 386,80 Avro olup, aylık ödenecek prim tutarı 54.00  Avro’dur.

 

Durum  vatandaşlarımızın bilgilerine  sunulur.     

 

16 Ocak 2013

 

T.C. SALZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ

Strubergasse 9

5020  Salzburg

Tel/Faks:     (0662)  42 41 16

E-mail: Salzburg@csgb.gov.tr

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı