Yabancı Ülkelerden Alınmış Diploma Ve Mezuniyet Belgelerinin Denklik İşlemleri , 13.3.2013

Avusturya’ya gelmeden önce ülkemizde ya da bir diğer yabancı ülkede alınmış orta öğrenim, yüksek öğrenim ve mesleki eğitim  diplomalarının/mezuniyet belgelerinin Avusturya mevzuatına göre denkliğinin sağlanması, bu ülkede bir meslek sahibi olarak çalışılmasına olanak yarattığı gibi bir mesleki nitelik kazanılmasında da  önemli rol oynamaktadır. Hal böyleyken bir çok vatandaşımızın,  ülkemizde ya da bir diğer yabancı ülkede almış oldukları diplomalarının Avusturya mevzuatına göre denklik işlemlerini yaptırmaya gerekli özeni göstermedikleri gözlenmektedir. Diplomalarının denklik işlemlerini yaptırmamış olanlar, maalesef mesleki kalifikasyonları altındaki işlerde düşük ücretle çalışmak zorunda kalmakta; bu durum, bir yandan ücret ve sosyal güvenlik kayıplarına (daha düşük hastalık parası, daha düşük işsizlik parası ve işsizlik yardımı, daha düşük aylık –Pension- vb.)  neden olmakta, diğer yandan  meslekte yükselme olanağını önemli ölçüde engellemektedir.

 

Vatandaşlarımızın ülkemiz ile diğer yabancı ülkelerden almış oldukları diplomalarının  Avusturya mevzuatına göre denklik işlemlerini  yaptırmalarının her şeyden önce kendi menfaatlerinin bir gereği olduğuna işaretle  yabancı ülkelerden alınmış yüksek öğrenim, orta öğrenim ve çıraklık eğitimi diplomalarının Avusturya’da denklik işlemlerini yapan yetkili kuruluşların iletişim bilgileri ile   konuya ilişkin özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

 

Anılan kuruluşlarla temas kurmak suretiyle daha ayrıntılı  bilgi alınmasında elbette yarar vardır.

 

I.  Yüksek Öğrenim Diplomalarının Denkliği

Yabancı ülkelerde alınmış yüksek öğrenim diplomalarının denklik işlemlerinde yetkili  kuruluş, söz konusu olan öğrenimin Avusturya‘da yapıldığı bir üniversite ya da yüksek okuldur.

 

Diğer taraftan, yabancı ülkelerde alınmış yüksek öğrenim diplomalarının  ve unvanların denklik  işlemleri için bilgi vermek üzere Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığı nezdinde  aşağıda iletişim bilgileri verilen Ulusal Bilgi Merkezi - Enic Naric Austria-   kurulmuştur. Söz konusu kuruluş, Avusturya’da yüksek öğrenim alanındaki tüm denklik işlemlerine ilişkin bilgi veren resmi başvuru ve irtibat kuruluşudur.

 

ENIC NARIC AUSTRIA 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

Abteilung III/7 

Teinfaltstraße 8, 1014 WIEN 

 

Tel.: 01/   53120/5921,      Fax: 01/   53120/99/7890

E-mail:     naric(at)bmwf.gv.at

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II.  Orta Öğrenim (Genel Liseler, Ticaret ve Meslek Liseleri vb.)    

      Diplomalarının Denkliği

Orta öğrenim diplomalarının denklik işlemleri  için yetkili kuruluş, aşağıda iletişim bilgileri verilen Federal Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanlığı’dır.

 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)

Minoritenplatz 5, 1014 WIEN

Tel:       01-53120-0 ‚    E-mail: ministerium@bmukk.gv.tr.

 

Federal Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanlığı’nın Web-sayfasında yer alan bilgilere göre  yabancı diplomaların /mezuniyet belgelerinin tanınması, yabancı ülkede verilmiş olan sınavların ve  görülmüş olan derslerin Avusturya’daki sınav ve derslerle karşılaştırılmasına dayanmaktadır.  Münferit  konuların/ derslerin yeterince görülmediği sonucuna varılması halinde talepte  bulunan şahsın, Eyaletlerin eğitimden sorumlu makamlarınca (Landesschulrat)  yaptırılan  harici olgunluk  sınavına / denklik sınavına (Externistenreifeprüfung / Nostrifikationsprüfung) girmesi istenmektedir. 

 

Diğer taraftan  Web-sayfası hizmetler  -service- bölümünde sorumluluk alanları okul türlerine göre belirlenmiş olan, denklik işlemi için yetkili yöneticilerin iletişim bilgileri verilmiştir. Ödenecek harçlar da  dahil olmak üzere denklik  işlemine ilişkin  daha ayrıntılı bilgi söz konusu yöneticilerin iletişim bilgileri kullanılmak suretiyle temin edilebilir.

 

III. Çıraklık Eğitimi Diplomalarının  Denkliği

Çıraklık eğitimi diplomalarının  tanınması için yetkili kuruluş, aşağıda iletişim bilgileri verilen Federal Ekonomi, Aile ve Gençlik Bakanlığı, Mesleki Eğitim Dairesi’dir.

 

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Abteilung I/4

(Berufsausbildung)

Stubenring 1, 1011 WIEN

 

Tel:   01/71100-2213,      Faks:      01/71100-2366

www. bmwfj.gv.at

E-mail:  post@i4.bmwfj.gv.at  

 

Ödenecek harçlar da  dahil  olmak   üzere   denklik    işlemine ilişkin  daha ayrıntılı  bilgi   yukarıda     verilmiş   olan iletişim  bilgileri kullanılmak suretiyle anılan Bakanlığın Mesleki Eğitim Dairesi,  Denklik   Şubesi’nden     ( Gleichhaltung   einer    auslaendischen Berufsausbildung  mit der österreichischen Lehrabschlussprüfung) temin edilebilir.

 

 

IV.           Denklik İşlemlerinde Başvurulacak Kuruluşlarla İlgili

Diğer Bilgi Edinme Kaynakları

 

Federal Çalışma, Sosyal İşler ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı ile Uyum Müsteşarlığı tarafından  müştereken kurulan  “www.berufsanerkennung.at”  Web-Sayfası kanalıyla  mesleğin dahil olduğu meslek grubu (Berufsgruppe) ile yüksek öğrenimin /meslek eğitiminin yapılmış olduğu yabancı ülkeye göre; pedagoji meslekleri ile sosyal meslekler gibi meslek gruplarında ise eğitimin yapılmış olduğu ülkeye ve mesleğin icra edileceği Federal Eyalete göre  başvurulacak kuruluşların (Anlaufstelle) iletişim bilgilerine doğrudan ulaşma imkanı mevcuttur.

 

Keyfiyet vatandaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.

 

EK: Denklik işlemi için ibraz edilecek belgeler listesi

 

 

21 Mayıs 2012

 

 

T.C. SALZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ

 

Strubergasse 9, 5020 Salzburg

Tel /Faks:         0662- 42 41 16

E-Mail:             salzburg@csgb.gov.tr

Orta Öğrenim Diplomalarının Denklik İşlemi İçin  Federal Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanlığına  İbraz Edilecek Belgeler

 

1. Yabancı ülke diplomasının/mezuniyet belgesinin tanınmasına ilişkin olarak anılan Bakanlığa

    verilecek dilekçe (Matbu dilekçe örneği, Bakanlığın web-sayfasından indirilebilir.)

 

2. Yabancı ülke diplomasının/mezuniyet belgesinin aslı ile bunun Avusturya’da resmi olarak 

    kayıtlı, bir yeminli tercüman tarafından yapılmış Almanca çevirisi,

 

3.  Diplomasına /mezuniyet belgesine sahip olunan yabancı ülke okulunun yıl sonu karnelerinin 

    asılları ile bunların yukarıda belirtildiği şekilde yaptırılmış Almanca çevirileri,

    

4.  Doğum belgesi aslı ile bunun  yukarıda belirtildiği şekilde yaptırılmış  Almanca  çevirisi,

 

 5. Güncel soyadın  diplomada/mezuniyet belgesinde kayıtlı soyad  ile aynı olmaması halinde

     evlenme belgesinin aslı ile bunun  yukarıda belirtildiği şekilde yaptırılmış Almanca çevirisi,

 

6. Avusturya vatandaşlığı alınmış ise,vatandaşlığa alınma belgesinin (Staatsbürgerschaftsnachweis) 

    aslı,

 

7. İkamet kayıt belgesinin (Meldezettel ) aslı

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çıraklık Eğitimi Diplomalarının Denklik İşlemi İçin Federal Ekonomi,Aile ve Gençlik Bakanlığına İbraz Edilecek Belgeler

 

1. Yabancı ülke çıraklık eğitimi diplomasının/mezuniyet belgesinin tanınmasına veya Avusturya

    mevzuatına   görer   çıraklık   eğitimi mezuniyet sınavına kabul edilmeye ilişkin olarak anılan

    Bakanlığa   verilecek   dilekçe (  Matbu   dilekçe   örneği, söz konusu  Bakanlığın web-sayfasından- 

    indirilebilir.)

 

2. Yabancı ülke çıraklık eğitimi diplomasının/mezuniyet belgesinin aslı ile bunun Avusturya’da

    resmi olarak  kayıtlı, bir yeminli tercüman tarafından yapılmış Almanca çevirisi,

 

3. Yabancı ülkede devam edilmiş olan meslek okulunun yıl sonu karnelerinin asılları veya mesleki

    eğitimin süresi ve muhtevasını  (örneğin, öğretim planı) gösterir belgenin aslı ile sözkonusu karne

    veya belgenin yukarıda belirtildiği şekilde yaptırılmış Almanca çevirisi,

 

4. Pratik eğitimin haftanın kaç günü okulda veya işletmede yapılmış  olduğuna dair bilgiler içeren    

    yazı ( Bu yazının, talep sahibi tarafından da düzenlenmesi mümkündür.) ile bunun yukarıda  

    belirtildiği şekilde yaptırılmış Almanca çevirisi,

 

5. Çalışma sürelerine  ve iş tanımlarına ilişkin bilgileri de içeren, yapılan mesleki faaliyetle ilgili tüm

    çalışma belgeleri ( yabancı dilde olanların, yukarıda belirtildiği şekilde yaptırılmış  Almanca

    çevirileri ile birlikte )

 

6. Katılınmış ise, meslek kurslarına ilişkin  ilgili eğitim kuruluşlarının belgeleri  (yabancı dilde

    olanların, yukarıda belirtildiği şekilde yaptırılmış  Almanca çevirileri ile birlikte )

 

7. İsim değişikliği olmuş ise buna ilişkin belge ve bunun yukarıda belirtildiği şekilde yaptırılmış

    Almanca çevirisi,

 

8.  Pasaportun  veya Avusturya vatandaşlığı alınmış ise,  vatandaşlığa alınma belgesinin

    (Staatsbürgerschaftsnachweis)  fotokopisi

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı