Vatandaşlık Ve Mavi Kart Işlemlerine Dair Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları

Salzburg Başkonsolosluğu 04.03.2020

Türk vatandaşlığından nasıl çıkabilirim?

Türk vatandaşlığından çıkma işlemleri ile ilgili esaslara 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir.

Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyenlere aşağıdaki şartları taşımaları halinde İçişleri Bakanlığınca çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir:

a) Reşit (18 yaşından büyük) ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

b) Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcıbelirtiler bulunmak,

c) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak, (Askerliğinertelenmiş olması/yapılmış olması/yapılmış sayılması veya bu yükümlülükten muafolunması gerekmektedir)

d) Hakkından herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

Eşlerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkması diğer eşin vatandaşlığına tesir etmez.

Türk vatandaşlığından çıkma izni için gerekli olan belgeler nelerdir?

Türk vatandaşlığından çıkma başvuru için
www.konsolosluk.gov.tr web sayfasından online randevu alarak, pasaportunuz, nüfus cüzdanınız ve Avusturya vatandaşlığına alınacağınıza dair teminat belgeniz (Zusicherungsbescheid) veya Avusturya vatandaşı tevcih edildiğine dair belgenizle (Verleihungsbescheid veya Staatsbürgerschaftsnachweis) Başkonsolosluğumuza şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Vatandaşlık işlemlerim için istediğim Başkonsolosluğa başvurabilir miyim?

Vatandaşlık işlemleriniz için ancak bağlı bulunduğunuz temsilciliğe başvurabilirsiniz.Vatandaşlık ve askerlik işlemleri dışındaki diğer tüm konsolosluk işlemleriniz için size en yakın istediğiniz temsilciliğe online randevu alarak başvurmanız mümkündür.

Çocuklar Türk vatandaşlığından nasıl çıkabilir?

18 yaşından küçük çocuklar tek başına Türk vatandaşlığından çıkmak üzere başvuramazlar. Reşit olmayan çocuklar ancak anne veya babanın Türk vatandaşlığından çıkma talebinin bulunması ve diğer eşin de muvafakat etmesi halinde anne veya babaya bağlı olarak vatandaşlıktan çıkabilirler. Boşanmış eşlerde, müracaat eden eş velayet sahibi olsa dahi diğer eşin muvafakatı aranır. Muvafakat verilmemesi halinde ise ancak hakim kararına göre işlem yapılır. Anne babanın her ikisi de Türk vatandaşlığından çıkmak üzere başvurmaları halinde reşit olmayan çocuklar anne-babalarıyla birlikte vatandaşlıktan çıkmak durumundadırlar.

Anne veya babadan birinin yabancı olması durumunda, Türk vatandaşlığından çıkan anne veya babayla birlikte reşit olmayan çocuklar da vatandaşlıktan çıkarlar.

Anne veya babadan birinin ölmüş olması halinde, çocuklar, Türk vatandaşlığından çıkan anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığından çıkarlar.

Ana ya da babadan birinin yabancı olması halinde, Türk vatandaşlığından çıkan ana ya da babaya bağlı olarak reşit olmayan çocuklar da Türk vatandaşlığından çıkar.

Türk vatandaşlığından çıkan annenin evlilik birliği dışında doğan çocuğu annesine bağlı olarak Türk vatandaşlığından çıkar.

Ben Türk vatandaşıyım, eşim Avusturya vatandaşı, yeni doğan çocuğumuzu nüfusa kaydettirdik ve T.C. kimlik kartı çıkarttırdık. Çocuğumuz 18 yaşına geldiğinde Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda mı?

Doğumla Avusturya vatandaşlığı kazananların Avusturya kanunları uyarınca ömür boyu çifte vatandaşlık hakkı bulunmaktadır. Avusturya makamlarının, çocuğunuzdan Türk vatandaşlığından çıkma belgesi talep etme hakları yoktur. Ancak, çocuğunuzun 18 yaşından sonra talep etmesi halinde Türk vatandaşlığından izinle çıkarak Mavi Kart alma hakkı bulunmaktadır.

Türk vatandaşlığından çıkmak için başvuruda bulundum. Ancak, uzun bir zaman geçmesine rağmen işlemin sonucundan tarafıma bildirim gelmedi?

Sonuçlanması yaklaşık 3-4 ay süren Türk vatandaşlığından çıkış başvurunuzu yaptığınız anda, bildirmiş olduğunuz, sistemde kayıtlı e-posta adresinize başvurunuzun alındığına dair bildirim gelmektedir. Başvurunuzu nasıl takip edebileceğiniz hususunda açıklama bulunan söz konusu bildirimde, dosya numaranız ve işleminizi takip edebileceğiz link de bulunmaktadır. Şahsen takip etmeniz gereken başvurunuzun sonucundan tarafınıza ayrıca bir bildirim gelmemektedir.

Türk vatandaşlığından çıkmama izin verildiğini öğrendim. Çıkma izin belgemi/Çıkma belgemi nasıl teslim alabilirim?

Türk vatandaşlığından çıkma izin ve çıkma belgeleri karar tarihinden itibaren iki yıl geçerli olup, söz konusu belgeleri teslim almak üzere pasaportunuz ve nüfus cüzdanınızla veya T.C. kimlik kartınız ile online randevu alarak şahsen Başkonsolosluğumuza başvurmanız gerekmektedir.


Başkonsolosluğunuzdan iki yıl önce teslim aldığım Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesine istinaden Avusturya vatandaşlığına geçtim. Avusturya makamlarınca henüz çıkma belgemi teslim etmediğime dair uyarı geldi. Türk vatandaşlığından çıkma belgemi nasıl alabilirim?

Yasal geçerlilik süresi (iki yıl) içinde teslim alınmayan çıkma belgeleri İçişleri Bakanlığınca iptal edildiği için yeniden Türk vatandaşlığından çıkış başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Sözkonusu işlem için, pasaportunuz, nüfus cüzdanınız veya T.C. kimlik kartınız ve Avusturya vatandaşlığı tevcih belgenizle (Verleihungsbescheid) online randevunuzu alarak şahsen Başkonsolosluğumuza başvurmanız gerekmektedir.

Türk vatandaşlığından çıkmak üzere yaptığım başvurum onaylandı ve tarafıma çıkma izni verildi ancak çıkma belgemi almadan evlendim/boşandım. Türk vatandaşlığından çıkma izin/çıkma belgemi yine de teslim alabilir miyim?
Türk vatandaşlığından çıkma izni için yapılan başvurudan sonra, çıkma işlemleri tamamlanana kadar kimlik bilgilerinde değişiklik meydana gelmesi halinde, sözkonusu başvuru iptal edilerek, yeni kimlik bilgilerine göre yeni çıkış başvurusunun alınması gerekmektedir. Evliliğinizi nüfus kütüğüne tescil ettirdikten sonra, sözkonusu işlem için pasaportunuz, nüfus cüzdanınız veya T.C. kimlik kartınız ve Avusturya vatandaşlık belgenizle birlikte (Verleihungsbescheid yada Staatsbürgerschaftsnachweis) online randevunuzu alarak şahsen Başkonsolosluğumuza başvurmanız gerekmektedir.

Mavi Kart nedir?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belgedir.


Mavi Kartlılar Kütüğü nedir?

5901 sayılı kanunun 28. maddesinde 11.04.2013 tarihinden yapılan değişiklikle doğumla Türk vatandaşı olup, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu ve doğum, ölüm, evlenme, boşanma gibi her türlü nüfus olaylarının kaydedildiği kütüktür.


Kimler Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt olabilir ve Mavi Kart alabilir?

Yalnız doğumla Türk vatandaşı olup, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt olabilir ve Mavi Kart alabilirler. Sonradan, istisnai olarak kazandıkları Türk vatandaşlığından izinle çıkanlar ve Türk vatandaşlığından atılanların Mavi Kart kütüğüne kayıt edilmeleri ve Mavi Kart almaları mümkün değildir.

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilere tanınan haklar nelerdir?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, söz konusu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.


Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.

Türkiye’de oturma ve çalışma izninden muaf olan Mavi Kart hamilleri, vizesiz olarak seyahat edebildikleri Türkiye’ye diledikleri kadar kalabilmektedirler. Ayrıca, emekli olan ve çalışma veya eğitim amacıyla Türkiye’de bulunan Mavi Kart hamillerinin beraberlerinde götürdükleri motorlu araçları, misafir plakası almak suretiyle statüleri devam ettiği sürece Türkiye’de kalabilmektedir. Bu husustaki ayrıntılı bilgiyi gümrük konularındaki bilgi notumuzda bulabilirsiniz.

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.

Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydolunca T.C. Kimlik Numaram değişir mi?

MERNİS veri tabanında kayıtlı doğumla Türk vatandaşı olup, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin kayıtları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası değiştirilmeksizin Mavi Kartlılar Kütüğüne taşınmaktadır. Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin Türk vatandaşı olmayan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları ise başvurmaları halinde Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir ve bu kişilere yabancı kimlik numarası verilir.


Mavi Kartımı nereden ve nasıl alabilirim?

Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı olanlar, yurt içinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise www.konsolosluk.gov.tr web sayfasından online randevu alarak en yakın temsilciliğimize 2 adet fotoğraflarını ve yabancı ülke makamlarınca verilmiş olan kimlik belgelerini ya da pasaportlarını ibraz ederek Mavi Kart alabilirler.

Türk vatandaşlığından çıkma belgemi teslim aldığım gün Mavi Kart düzenletebilir miyim?

Türk vatandaşlığından çıkma belgesinin teslim edildiği gün Mavi Kart düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Türk vatandaşlığından çıkma belgenizi teslim aldığınız tarihten itibaren yaklaşık bir hafta içinde İçişleri Bakanlığınca nüfus kütüğünüzün kapatılarak “Mavi Kartlılar Kütüğü”nüzün açılmasını müteakip, online randevunuzu alarak Mavi Kart için başvurabilirsiniz.

Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt olmam ve Mavi Kart almam uyruğunda bulunduğum ülke vatandaşlığının kaybına yol açar mı?

Mavi Kart Türk vatandaşlığının kaybedildiğini gösteren resmi bir belge olup, sözkonusu belgeyi almak uyruğunda bulunduğunuz ülke vatandaşlığı açısından sakıncalı değildir.

Kimlik bilgilerimde meydana gelen değişiklikleri (Evlenme, boşanma, vb.) beyan etmek zorunda mıyım?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8/A maddesi uyarınca, Mavi Kart Kütüğüne kaydedilenler, her türlü nüfus olaylarını yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere beyan etmekle yükümlüdürler.


Uyruğunda bulunduğum ülke kimliğimdeki/pasaportumdaki kimlik bilgilerimde (ad, soyadı, doğum tarihi, vb.) değişiklik oldu, Mavi Kartımdaki buna ilişkin düzeltmeleri nasıl yapılabilirim?

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı olanların kimlik bilgilerindeki değişiklikler, nüfus müdürlüklerine ya da dış temsilciliklere intikal eden her türlü form, tutanak, yazı, evrak ve belge Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167. maddesine göre usulüne göre onaylanmış olması halinde Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt edilir. Kayıtlardaki değişikliklere ve aynı kimlik bilgilerine göre düzenlenmiş yabancı ülke kimliği veya pasaportuna istinaden yeni Mavi Kart düzenlenir.


Mavi Kart çocuklar için de düzenlenebilir mi?

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı çocuklar için, ebeveynlerinin müracaatları halinde Mavi Kart düzenlenmektedir.


Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra çocuğum oldu. Çocuğumu Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydettirebilir miyim?

Anne ve babanın Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı olması halinde, Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra dünyaya gelen çocukları da Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt edilir. Sözkonusu işlem için online olarak randevunuzu alarak, uyruğunda bulunduğunuz ülke resmi makamlarınca verilmiş çocuğunuzun çok dilli (İnternational) doğum belgesi ve pasaportu ile başvurabilirsiniz.


Herhangi bir kurumdan işlem yaptırabilmem için muhakkak Mavi Kart almam gerekli midir?
Türkiye’deki resmi işlemlerinizde Mavi Kartınızı ibraz etmeniz yeterlidir. Mavi Kartın ibraz edilememesi durumunda, bazı işlemlerinizi, Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alacağınız kayıt örneğini ve uyruğunda bulunduğunuz ülke makamlarınca verilmiş, kimlik bilgilerinizi kanıtlayıcı fotoğraflı belgenin usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesini ibraz ederek yaptırabilirsiniz.


Mavi Kart sahibi olmama rağmen, bazı kurumlara gittiğimde nüfus kaydımın kapalı olmasından dolayı işlem yaptıramamaktayım. Bunun sebebi nedir?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin kimlik bilgileri Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) aracılığıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Dolayısıyla başvurulan kurum veya kuruluşun KPS servislerindeki yapılandırmasını kontrol etmesini talep edebilirsiniz.Bu hususta uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılmıştır.


Mavi Kart’ın herhangi bir geçerlilik süresi var mıdır?Hangi hallerde değiştirilmesi gerekmektedir?

Geçerlilik süresi bulunmayan ve 01.06.2013 tarihinden sonra düzenlenmiş Mavi Kartların, kimlik bilgilerinde değişiklik olmaması, üzerindeki fotoğrafın kimlik tespitine engel teşkil etmemesi, silinti, kazıntı olmaması halinde değiştirilmesine gerek yoktur. 01.06.2013 tarihinden önce düzenlendiği için geçerli olmayan eski tip Mavi Kartlar ile Pembe Kartların ise mutlaka yeni tip Mavi Kart ile değiştirilmesi gerekmektedir.


Mavi Kartımı kaybettim. Gazeteye ilan ve emniyet makamlarına bildirim zorunluluğu var mıdır?

Kaybedilen Mavi Kartlar ile ilgili olarak gazeteye ilan vermek ve emniyet makamlarına bildirimde bulunmak kişileri kendi şahsına ait bir işlemdir. Kaybedilen Mavi Kartın yerine yeni Mavi Kart alındığında, kaybedilen Mavi Kart hukuken geçersiz hale gelmektedir.

Mavi Kartlıyım ve Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. Türk vatandaşlığından çıkmadan önce Türkiye’de tedavi olabilmek için Sosyal Sigortalar Kurumuna aylık sadece 77 YTL ödüyordum ancak Mavi Kartım ile anılan kuruma gittiğimde benden aylık daha fazla ücret talep ettiler. Mavi Kartım ile her hakka sahip olduğumu sanıyordum. Türkiye’de tedavi olabilmek için ne yapmam gerekli?

Mavi kart hamili olanların sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.Bu çerçevede, Türk vatandaşlığından çıkarak Mavi Kart alanlar sosyal güvenliğe ilişkin hususlarda yabancı ülke vatandaşı sayıldıklarından, ülkemizde ikamet eden diğer yabancılar ile aynı statüde değerlendirilerek yabancıların ödedikleri gss prim oranı tutarındagssprimi ödemektedirler.Bu kişilerin gelir testi yaptırma hakları bulunmamaktadır.

Yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanması için ödeyecekleri prim oranı brüt asgari ücretin % 24’ü kadardır.

Bu durumda, mavi kart sahiplerinin 2020 yılı itibariyle ödemeleri gereken gss prim tutarı; 706,32 TL'dir. Bağlı bulunduğunuz ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak gelir testi yaptırmadan yabancılara uygulanan gss şartları bağlamında prim ödeme talebinizi ilettiğinizde gereken kolaylık gösterilecektir.



Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan Bayramı ve Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı