Noter İşlemlerine Dair Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları

Salzburg Başkonsolosluğu 13.01.2020

Yurt dışında ikamet ediyorum ve Türkiye’deki işlerimin takibi için bir yakınıma vekaletname vermek istiyorum. Vekaletname için nasıl başvurabilirim ve gerekli belgeler nelerdir?

Öncelikle size en yakın temsilciliğimiz için
www.konsolosluk.gov.tr
web sayfasından online randevu alarak şahsen başvurmanız gerekmektedir. Genel olarak vekalet verenin nüfus cüzdanı veya Mavi Kartı ile vekilin T.C. kimlik numarası ve özellikle tapuda işlem gerektiren yetkilerle, boşanma, evlat edinme gibi yetkiler içeren vekaletnameler için iki adet fotoğraf gerekmektedir. Satın alma dışındaki taşınmaz vekaletnameler için tapu bilgilerinin de ibraz edilmesi gerekmektedir. Sözkonusu web sayfasında düzenlettirmek istediğiniz vekaletname türüne göre gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

Temsilciliğinize uzak bir bölgede ikamet ediyorum. Avusturya noterliğinde düzenlettireceğim vekaletname Türkiye’de geçerli olur mu?

Abonelik işlemleri, genel dava, iş takibi gibi Avusturya noterliklerinde usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnameler Türkiye’de geçerli sayılmaktadır. Ancak, miras intikali, inşaat ve tüm taşınmaz işlemleri ile bankacılık işlemleri gibi tapu daireleri, bankalar ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından işlem sırasında teyit alınmasını gerektiren işlemlere dair vekaletnameler kabul edilmemektedir. Ayrıca, Avusturya noterliklerinde düzenlenen vekaletnamelerin fotoğrafsız düzenlenmesi nedeniyle, boşanma davası, evlat edinme, araç tescil işlemleri gibi fotoğraflı düzenlenmesi gereken vekaletnameler de kabul edilmemektedir.

Yurt dışında adıma kayıtlı aracımın başkası tarafından Türkiye’ye götürülmesi için vekaletname gerekiyor mu?

Araçların başkası tarafından Türkiye’ye götürülmesi halinde gümrükte vekaletname ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu husustaki vekaletnamelerin Temsilciliklerimizin yanı sıra Avusturya Otomobil Kurumu (ÖAMTC)’ndan da alınması mümkündür. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için ÖAMTC’den alınan vekaletnamelerin Avusturya noterliğinde veya mahkemelerinde imza onayı yaptırılması tavsiye olunur.

Yöneticisi olduğum Türkiye’deki şirket adına vekalet vermek istiyorum. İşlem için ayrıca bir belge ibraz etmem gerekiyor mu?

Şirket adına düzenlenecek vekaletnamelerde kimliği ispatlayıcı belgelerin yanı sıra, şirket adına imza atabileceğinize dair yönetim kurulu kararını gösteren imza sirküleri ve yetki belgelerinin asıllarını da ibraz etmeniz gerekmektedir.

Okur-yazar değilim. Vekaletname verebilir miyim?

Okur-yazar olmayanların vekaletnameleri ancak iki şahit huzurunda düzenlenebilmektedir. Şahitlerin okur yazar olmaları ve vekalet veren ile kan ve akrabalık bağlarının bulunmaması gerekmektedir.

Türkçe bilmeyen yabancı uyruklular Türkiye’deki işlemleri için temsilciliğinizde vekaletname düzenlettirebilir mi?

Türkçe bilmeyen yabancı uyruklular, uyruğunda bulundukları ülke kimlik belgesinin veya pasaportunun yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesini ibraz etmeleri ve konuştukları dilde yeminli tercümanla birlikte başvurmaları halinde temsilciliklerimizde vekaletname düzenlettirebilirler.

Avusturya makamlarınca vasim olarak tayin edilen kişi benim adıma temsilciliğinizde vekaletname düzenlettirebilir mi?

Avusturya makamlarınca verilen vesayet kararı yalnız bu ülke makamları nezdinde geçerlidir. Vasinizin temsilciliklerimizde veya Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarda da sizin adınıza işlem yaptırabilmesi için Avusturya makamlarınca verilen sözkonsu kararı T.C. mahkemelerinde tanıtması ve tenfiz ettirmesi gerekmektedir.

Türkiye’deki kurum ve kuruluşlar vermiş olduğum vekaletnamenin elektronik ortamda gönderilen örneğini kabul ediliyor mu?

6 Nisan 2019 tarihinden itibaren yurtdışı temsilciliklerimizce düzenlenen vekaletnameler de Türkiye Noterler Birliği veri tabanına kayıt edilmekte olup, Türkiye’deki herhangi bir noterlikten tasdikli suretinin çıkartılarak işlem yapılması mümkündür.

Vekaletnameler ne kadar süreyle geçerlidir?

Vekaletnameler, üzerinde herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmediyse ve yalnız bir defaya mahsus bir işlem için düzenlenmediyse (Belli bir taşınmazın satışı gibi) iptal (azil) edilene kadar geçerlidir.

Vermiş olduğum vekaletnameyi nasıl iptal ettirebilirim?

Vekaletname ile verilen yetkilerin iptali (Azilname) için nüfus cüzdanı veya Mavi Kart, vekil tayin edilen kişini T.C. kimlik numarası ve adresi ile varsa verilen vekaletnamenin örneğiyle Türkiye’deki herhangi bir notere veya en yakın temsilciliğimize şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Bazı belgelerimin fotokopi tasdikini ve Almanca belgelerimin yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe çevirilerinin onayını temsilciliğinizde yaptırabilir miyim?

Almanca belgelerin Türkiye’de kullanılmak üzere mahkemece tanınmış yeminli tercümanlar tarafından yapılmış tercümelerinin onaylanması ve her türlü belgenin fotokopi tasdiki gibi işlemleri online randevunuzu alarak Başkonsolosluğumuzda yaptırabilirsiniz.Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan Bayramı ve Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı