Dövizle Askerlik Yükümlülüğünü Henüz Yerine Getirmemiş 1978 Doğumlu Vatandaşlarımızın 31.12.2016 Tarihine Kadar Ödemelerini Tamamlamaları Gerektiğine Dair Duyuru

Salzburg Başkonsolosluğu 11.11.2016

Bilindiği üzere “Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6661 Sayılı)” 27.1.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte 38 yaşını tamamlamamış olan yükümlülerin dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için başvurabilecekleri en son tarih, 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır. Yeni yasa yürülüğe girdiği tarihte 38 yaşını tamamlamış olanlara ise başvuru için 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar süre tanınmıştır.

Bu bağlamda, 2016 yılı sonu itibariyle 38 yaşını tamamlayacak olan ve askerlik yükümlülüğünü henüz yerine getirmemiş 1978 doğumlu vatandaşlarımızın dövizle askerlik başvurularını en geç 31.12.2016 tarihine kadar yapmaları ve anılan tarihe kadar 1.000 Euro tutarındaki dövizi ödeyerek askerlik yükümlülüklerini tamamlamaları gerekmektedir.

1978 doğumlu vatandaşlarımızın 01.01.2017 tarihinden itibaren dövizle askerlik hakkından yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır. Bu çerçevede, askerlik yükümlülüğünü henüz yerine getirmemiş 1978 doğumlu vatandaşlarımızın pasaport, nüfus cüzdanı, Avusturya oturum izni kartı ve sigorta döküm belgeleri ile birlikte ivedilikle Başkonsolosluğumuza başvurmaları uygun olacaktır.

Başvuruların yoğunluğu ve olabilecek eksikliklerin tamamlanma süresi gözönüne alınarak, 1978 doğumlu vatandaşlarımızın müracaatlarını son günlere bırakmamaları, mümkünse 23 Aralık 2016 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları tavsiye olunur.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Salzburg Başkonsolosluğu

Atatürk

Günay Babadoğan Ertan Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 16:30

Vatandaş Kabul: 08:30-13:00 arası. İşlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden önceden randevu almanız gerekmektedir. Başkonsolosluğumuza 13:30-16:30 saatleri arasında telefonla ulaşabilirsiniz.
6.1.2022 Avusturya Dini Bayramı
18.4.2022 Paskalya
2.5.2022 Ramazan Bayramı
26.5.2022 Avusturya Dini Bayramı
6.6.2022 Avusturya Dini Bayramı
16.6.2022 Avusturya Dini Bayramı
15.8.2022 Avusturya Dini Bayramı
26.10.2022 Avusturya Milli Günü
1.11.2022 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2022 Avusturya Dini Bayramı
26.12.2022 Noel