Dövizle Askerlik Yükümlülüğünü Henüz Yerine Getirmemiş 1978 Doğumlu Vatandaşlarımızın 31.12.2016 Tarihine Kadar Ödemelerini Tamamlamaları Gerektiğine Dair Duyuru

Salzburg Başkonsolosluğu 11.11.2016

Bilindiği üzere “Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6661 Sayılı)” 27.1.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte 38 yaşını tamamlamamış olan yükümlülerin dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için başvurabilecekleri en son tarih, 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır. Yeni yasa yürülüğe girdiği tarihte 38 yaşını tamamlamış olanlara ise başvuru için 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar süre tanınmıştır.

Bu bağlamda, 2016 yılı sonu itibariyle 38 yaşını tamamlayacak olan ve askerlik yükümlülüğünü henüz yerine getirmemiş 1978 doğumlu vatandaşlarımızın dövizle askerlik başvurularını en geç 31.12.2016 tarihine kadar yapmaları ve anılan tarihe kadar 1.000 Euro tutarındaki dövizi ödeyerek askerlik yükümlülüklerini tamamlamaları gerekmektedir.

1978 doğumlu vatandaşlarımızın 01.01.2017 tarihinden itibaren dövizle askerlik hakkından yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır. Bu çerçevede, askerlik yükümlülüğünü henüz yerine getirmemiş 1978 doğumlu vatandaşlarımızın pasaport, nüfus cüzdanı, Avusturya oturum izni kartı ve sigorta döküm belgeleri ile birlikte ivedilikle Başkonsolosluğumuza başvurmaları uygun olacaktır.

Başvuruların yoğunluğu ve olabilecek eksikliklerin tamamlanma süresi gözönüne alınarak, 1978 doğumlu vatandaşlarımızın müracaatlarını son günlere bırakmamaları, mümkünse 23 Aralık 2016 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları tavsiye olunur.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Salzburg Başkonsolosluğu

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı Tatili
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 Ulusal Tatil
10.5.2018 10.5.2018 İsa'nın Göğe Yükselişi
21.5.2018 21.5.2018 Hamsin Yortusu
31.5.2018 31.5.2018 Katolik Yortusu/Ulusal Tatil
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 15.8.2018 Hz. Meryem'in Göğe Yükselişi
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
26.10.2018 26.10.2018 Avusturya Milli Günü
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü
25.12.2018 25.12.2018 Noel
26.12.2018 26.12.2018 Noel