Dövizle Askerlikle İlgili Yasal Değişiklikler Hakkında Duyuru

Salzburg Başkonsolosluğu 11.02.2016

“Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6661 Sayılı)” 27.1.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni dövizle askerlik kanununa ilişkin önemli hususlar aşağıda sunulmaktadır:

-Yeni düzenleme ile 6.000 Euro’dan 1.000 Euro’ya düşürülen dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için, yabancı ülkede işçi, işveren ve bir meslek veya sanat mensubu statülerinden birine sahip olarak, Türkiye’de geçen süreler hariç olmak üzere en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak ve dövizle askerlik hizmeti dışında diğer hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

-Yeni yasa ile birlikte taksit uygulamasına son verilmiş olup, 1.000 Euro olan dövizle askerlik bedelinin başvuru sırasında peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih, 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır. Yeni yasa yürülüğe girdiğinde 38 yaşını tamamlamış olanlara ise başvuru için 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar süre tanınmıştır.

38 yaşını tamamlamamış vedaha önce hiçdövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar: Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla 1000 Avro ödeyerek başvurularını yapabilirler

38 yaşını tamamlamamış ve daha önceki mevzuat çerçevesinde bir veya birden fazla taksit ödemesi yapanlar:Bu yükümlülerin, daha evvelki mevzuata göre 5112 veya 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarının bile 1000 Avro'nun üzerinde olması nedeniyle, Dış Temsilciliklerimize başvuru yapmalarını gerektiren herhangi bir husus bulunmamaktadır. Sözkonusu kişilerden, T.C. Merkez Bankası kayıtlarında 1000 Avro ve üzerinde ödeme yaptıkları tespit edilenlerin kesin terhis veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma işlemi yapılacaktır. Yapılan ödemelerin 1000 Avro üzerinde kalan bölümü iade edilmeyecektir.

38 yaşını tamamlamış ve daha önce dövizle askerlik başvurusunda bulunmuş ancak ödemelerini tamamlamadığı için dövizle askerlik kapsamı dışında bırakılanlar:Daha evvelki mevzuata göre 5112 veya 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarıbile 1000 Avro'nun üzerindeolanbu kişiler, başvuru tarihi itibariyle dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar başvuru yapmak suretiyle herhangi bir ödeme yapmadan dövizle askerlikten yararlanabilirler.

38 yaşını tamamlamış ve daha önce hiç dövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar: Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar 1000 Avro ödeyerek başvurularını yapabilirler.

İlk kez dövizle askerliğe başvuracak vatandaşlarımız ile daha önceden 1.000 Euro’dan fazla ücret ödemiş, fakat döviz ödemesini 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar tamamalamamış olan vatandaşlarımız aşağıda yazılı belgelerle başvurularını yapabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler:

- Banka havale dekontunun aslı ve fotokopisi (Başkonsolosluğumuzdan temin edilir)

- Nüfus Cüzdanı ve ön-arka 2 adet fotokopisi.

- Avusturya çalışma/oturma kartı (Aufenthaltstitel) ve fotokopisi.

- İkamet İlmuhaberinizin (Meldezettel veya Meldebestätigung) fotokopisi

- 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı).

- Geçerli pasaport (Türk veya Avusturya pasaportu) ve işlem görmüş sayfaların fotokopisi(Türkiye’ye giriş-çıkış kayıtlarının tespiti için varsa evvelki pasaportlar)

- Sigorta kurumundan (Gebietskrankenkasse) alınacak hizmet belgesi (Versicherungsdatenauszug)

- Çalışanlar için işveren tarafından düzenlenecek işyeri çalışma belgesi (Arbeitsbestätigung)

- İşsizler için işsizlik sigortasından yararlandklarına dair belge (Bezugsbestätigung)

- İşverenler için işyerinin Ticaret veya Sanayi odasına kayıtlı ve halen faal olduğuna dair belge (Firmenbuchauszug), varsa Gewerbeschein ve son 3 vergi yılında ödenen vergilere dair bilançoların aslı ve fotokopisi

Durumları Kanunun yukarıda maruz şartlarına uyan vatandaşlarımız, Başkonsolosluğumuzca kendilerine verilecek “Döviz Ödeme Belgesi” ile bankadan döviz transferini yaparak dekontun aslını Başkonsolosluğumuza ibraz edeceklerdir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı