Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Bregenz Başkonsolosluğu 20.01.2015

T.C.
BREGENZ BAŞKONSOLOSLUĞU


TÜRK UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SEKRETER SINAV DUYURUSU

Başkonsolosluğumuzda münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün
almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu yalnızca istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek, (Ayrıca iyi İngilizce bilmek tercih sebebidir)
9. Bilgisayar programlarına vakıf olup, bilgisayar ve diğer büro aygıtlarını kullanabilmek,

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon ve cep telefonu numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.),
2. Özgeçmiş (CV),
3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri
4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile önlü arkalı fotokopisi,
5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı ve veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,
6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,
7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,
9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3,4,5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III) SINAVLAR:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
(İbraz edilememesi halinde şahıs sınava alınmayacaktır.)

a)Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 10:00 – 16.15 saatleri arasında Bregenz Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır.

Sınav konuları ve saatleri:
10.00 – 11.00

Türkçe’den Almanca’ya çeviri, (1 saat)
11.15 – 12.15


Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, (1 saat)
14.00 – 15.00


Türkçe kompozisyon, (1 saat)
15.15 – 16.15

Matematik (1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı :

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 28 Şubat 2015 Cumartesi günü (gerekmesi halinde müteakip günlerde) saat 10:00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. (Sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılması halinde yazılı sınavı kazananlara ayrıca bilgi verilecektir)

Sözlü Sınav Konuları:
Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Devrim Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo kullanımı

IV) BAŞVURU TARİHİ :

Başvurular en geç 06 Şubat Cuma günü saat 12:00’a kadarTürkisches Generalkonsulat, Senderstr.10, 6960 Wolfurt” adresine ulaşacak şekilde postayla veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 08:30-12:00 saatleri arasında)Başkonsolosluğumuza şahsen yapılabilir. (Postada meydana gelebilecek gecikme, eksik belge ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir)

V) BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES VE SINAV YERİ:

Türkiye Cumhuriyeti Bregenz Başkonsolosluğu

Türkisches Generalkonsulat

Sender Strasse 10,

A-6960 Wolfurt

Telefon: + 43 (5574) 420 83


İlgili Dosyalar

duyuru logolu.jpg

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan Bayramı ve Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı