Türkiye Bursları- 2014 Yılı Lisansüstü Burs Program Başvuruları

Salzburg Başkonsolosluğu 14.03.2014

2014 Türkiye Bursları Lisansüstü Burs Program Başvuruları

Başvuruların Başlangıç Tarihi : 03 Mart 2014
Son Ba
şvuru Tarihi : 31 Mart 2014

Türkiye Bursları Lisansüstü Burs Programları, tüm ülkelerden başarılı uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki lisansüstü çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti devlet kurumlan tarafından sağlanan burs programlarıdır.

Türkiye Bursları Lisansüstü Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır:

 • Ali Kuşçu Bilim ve Teknoloji Burs Programı
 • İbni Haldun Sosyal Bilimler Burs Programı
 • Yunus Emre Türk Dili Burs Programı
 • İlahiyat Burs Programı

Adaylar, geçmiş eğitimleri ve gelecekteki akademik hedeflerine uygun olarak burs programlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

Türkiye Bursları, kazanan adaylara hem burs hem de bir programa kabul hakkını aynı zamanda sunmaktadır. Burs kazanan adaylar, başvuru esnasında tercih etmiş olduğu programlardan birine yerleştirilmektedir.

Türk üniversitelerindeki pek çok program Türkçe eğitim dilinde verilmektedir. Ancak bazı üniversite ve programlar İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde eğitim imkanı sunmaktadır. Bu dillerde eğitim almak isteyen adaylar, bu diller için gerekli uluslararası düzeyde kabul edilen bir dil belgesini sağlamak durumundadır. Ayrıca yabancı dilde eğitim veren bu üniversite ve programların bir çoğu, GRE, GMAT vb. uluslararası sınav sonuçlarını kayıt şartı olarak aramaktadır. Adaylar kayıt esnasında üniversite ve program seçerken yabancı dil ve programın özel şartlarını kontrol edebilir.

Detaylı üniversite ve program listeleri ile sıkça sorulan sorulara ulaşmak için Türkiye Burslarının internet sitesi ziyaret edilebilir; www.trscholarships.org

Bursun Kapsamı

 • Aylık burs (yüksek lisans için 800 TL, doktora için 1.100 TL)
 • Üniversite harcı
 • 1 yıl Türkçe dil eğitimi
 • Ücretsiz devlet yurdu
 • Gidiş-dönüş uçak bileti

• ' Sağlık sigortası

Lisansüstü Programlara Başvuru Şartları

Adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için;

 • Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk
  vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır)
 • Başvurduğu düzeyde Türkiye'de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması,
 • En geç 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle bir lisans veya yüksek lisans
  programından mezun olması,
 • Yüksek lisans başvurusu için 30 yaşın altında olması (01.01.1984 ve sonrası
  doğumlu olmalı)
 • Doktora başvurusu için 35 yaşın altında olması (01.01.1979 ve sonrası
  doğumlu olmalı)
 • İlgili not sistemindeki azami not üzerinden asgari % 75 ağırlıklı genel not
  ortalaması veya diploma notu ya da geçerliliği olan bir ulusal veya uluslararası
  lisansüstü sınavda % 75 oranında başarı göstermiş olması ve
 • Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması

gerekir.

Başvuru Belgeleri

 • Online başvuru formu (vvebsitesinden erişilebilir)
 • Lisans veya yüksek lisans diplomasının kopyası ya da bir lisans veya yüksek
  lisans programında son sınıfta olduğunu gösterir öğrenci belgesinin kopyası,
 • Onaylı lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesinin kopyası (adayın
  aldığı dersleri ve notları gösterir)
 • Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)
 • Vesikalık fotoğraf

Başvuru İşlemleri

Adaylardan;

 • www.turkiyeburslari.org veya www.trscholarships.org adreslerine girmeleri,
 • online başvuru formunu tıklamaları,
 • elektronik posta adresi ve şifre girerek kullanıcı hesabı oluşturmaları,
 • başvuru formunu okumaları,
 • sisteme giriş yaparak başvuru formunu doldurmaları,
 • gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri
 • ve son olarak başvurularını tamamlamaları

beklenmektedir.

Scholarships Postgraduate Programme Applications for 2014

Application Starting Date : 03 March 2014
Application Deadline : 31 March 2014

Turkiye Scholarships Postgraduate Programmes are full government funded programmes for successful international students from all over the world for postgraduate studies in Turkey.

Postgraduate schoiarshipss are:

 • Aii Kuscu Science and Technology Scholarship Programme
 • Ibni Haldun Social Sciences Scholarship Programme
 • Yunus Emre Turkish Language Scholarship Programme
 • Islamic Theology Scholarship Programme

Candidates can apply only one scholarship programme in accordance with their educational background and academic goals.

Turkiye Scholarships include both scholarship and university placement at the same time. Applicants will be placed in a university and programme among their preferences specified in the online application form.

Most programmes in Turkish universities are instructed in Turkish. However, some departments and universities offer programmes in English, French or German. The candidates who want to study in these languages need to have an internationally recognized certificate to prove their language proficiency. Also, most of these foreign language programmes may ask international admission test scores such as GRE, GMAT etc. Candidates can check the language of instruction while selecting the programmes.

For a detailed list of departments, universities and frequently asked questions please visit: www.trscholarships.org

The Scholarship Covers

 • Monthly stipend (app. 375 USD for master's, 500 USD for doctorate)
 • Full tuition fee
 • Free 1-year Turkish language course
 • Free state-run dormitory accommodation
 • Round-trip air ticket
 • Health insurance

Eligibility for Postgraduate Programmes

To be eligible for postgraduate programmes, applicants must;

 • be a citizen of a country other than Turkey (Anyone holding or ever held
  Turkish citizenship before cannot apply)
 • not be a registered student in Turkish universities at the level of study they are
  applying.
 • be a bachelor's or master's degree holder by 30th of June 2014 at the latest
 • be under the age of 30 for master's programmes (no earlier than 01.01.1984)
 • be under the age of 35 for doctorate programmes (no earlier than 01.01.1979)
 • have at least 75 % cumulative grade point average or diploma grade over their
  maximum graduation grade or have at least 75 % success in any accepted
  national or international graduate admissions test.
 • be in good health

Required Documents

 • Online application form (provided at the website)
 • A copy of a bachelor or master's diploma or document indicating that the
  candidate is bachelor or master's senior student
 • A certified bachelor and/or master's transcript (indicating courses taken and
  relevant grades of the candidate)
 • A copy of a valid ID card (passport, national iD, birth certificate etc.)
 • Passport photo

Application Procedure

Candidates are supposed to;

 • go to www.turkiyeburslari.org or www.trscholarships.org,
 • click the online application form,
 • create an account by entering an e-mail and password,
 • read the application guide,
 • log in to the system and fill out the application form,
 • upload the required documents,
 • and finally finish the application.

Atatürk

Günay Babadoğan Ertan Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 16:30

Vatandaş Kabul: 08:30-13:00 arası. İşlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden önceden randevu almanız gerekmektedir. Başkonsolosluğumuza 13:30-16:30 saatleri arasında telefonla ulaşabilirsiniz.
6.1.2022 Avusturya Dini Bayramı
18.4.2022 Paskalya
2.5.2022 Ramazan Bayramı
26.5.2022 Avusturya Dini Bayramı
6.6.2022 Avusturya Dini Bayramı
16.6.2022 Avusturya Dini Bayramı
15.8.2022 Avusturya Dini Bayramı
26.10.2022 Avusturya Milli Günü
1.11.2022 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2022 Avusturya Dini Bayramı
26.12.2022 Noel