Sınav İlanı

Salzburg Başkonsolosluğu 11.04.2011

T.C. SALZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU SINAVLA

SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAKTIR


Başkonsolosluğumuzda münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter kadrosuna Yeterlilik ve Yarışma Sınavıyla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),

8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek (ikinci bir yabancı dil bilmek tercih sebebidir),

9. Bilgisayar programlarına vakıf olup, bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten dilekçe (dilekçede adres, ev ve cep telefonu, elektronik posta adresi gibi bilgilere de yer verilmelidir),

2. Özgeçmiş (CV),

3. Pasaportun aslı ve pasaportta işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı ve önlü-arkalı fotokopisi,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya noterce tasdik edilmiş onaylı sureti ile fotokopisi,

6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve fotokopisi,

7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

8. Varsa ehliyet ve fotokopisi

9. Varsa bilgisayar kursu belgesi ve fotokopisi,

10. Varsa daha önce çalışılan işyerinden alınan referans belgeleri.

III) SINAVLAR:

1. Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 11 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat 10:00 – 15:00 saatleri arasında Başkonsolosluğumuzda yapılacaktır.


Sınav konuları ve saatleri:

10:00 – 11:00 Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat)

11:15 – 12:15 Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

12:45 – 13:45 Türkçe kompozisyon (1 saat)

14:00 – 15:00 Matematik (1 saat)

2. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar 18 Mayıs 2011 Çarşamba günü (gerekmesi halinde takip eden günlerde de) Başkonsolosluğumuzda saat 10:00’da yapılacak sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. Sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılması halinde yazılı sınavı kazananlara ayrıca bilgi verilecektir.

Sözlü sınav konuları:

Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Devrim Tarihi.

Uygulamalı sınav konuları:

Bilgisayar ve daktilo kullanımı.

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvuruların en geç 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 12:30’a kadar Başkonsolosluğumuza ulaşacak şekilde posta ile veya tercihan mesai saatleri içerisinde (hafta içi saat 08:00-12:30) şahsen yapılması gerekmektedir. Postayla yapılan başvurularda, asılları Yazılı Yeterlilik Sınavı öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, II. maddenin 3., 4., 5., 6. ve 8. sırasında kayıtlı belgelerin fotokopileri gönderilmelidir. Postada meydana gelebilecek gecikme, eksik belge ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

V) BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES:

Türkiye Cumhuriyeti Salzburg Başkonsolosluğu

Strubergasse 9

A-5020 Salzburg/ÖSTERREICH

Tel: +43 662 44 21 20

+43 662 44 21 33

ÖNEMLİ NOT:

Sınavlara girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmekte olup, ibraz edilmemesi halinde aday sınava alınmayacaktır.

Adayların sınav başlangıç saatinden en az 15 dakika öncesinde Başkonsolosluğumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınavın başladığı saatten ve sınav kağıtlarının dağıtılmasından sonra Başkonsolosluğumuza gelen adaylar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

Sınav salonuna cep telefonu, hesap makinası, sözlük v.s. alınmayacaktır.


Saygıyla duyurulur.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan Bayramı ve Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı