Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi

Salzburg Başkonsolosluğu 07.06.2010

YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNÜN GÜNCELLESTRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE

( Örnek: 140 /II-EK )

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MADDE 1- Bu genelge; yurt dısında yasayan seçmen niteligini haiz Türk vatandaslarının 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14/13, 28/8, 33, 34, 35 ve 94/A maddeleri uyarınca, Cumhurbaskanı ve milletvekili genel seçimleri ile Halkoylamasında oy kullanmalarını sağamak amacıyla, Yurt Dısı Seçmen Kütügü olusturmasını teminen Nüfus ve Vatandaslık İsleri Genel Müdürlügünün adres kayıt sisteminden seçmen niteligi tasıyan kisilere ait kayıtlar Kurulumuz Seçmen Kütügü Genel Müdürlügü Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütügüne (SEÇSİS) aktarılmasının usul ve esaslarına iliskin 140/II sayılı YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜ GENELGESİ’nin Kurulumuzun 10/04/2010 tarih ve 264 sayılı kararıyla yürürlüge konulmasına, Resmi Gazetede yayımlanmasına, yurt dısı temsilciliklere gönderilmesine, ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu aracılıgıyla 30 gün süreyle duyuru olarak yayımlanmasına karar verilerek olusturulan YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜ’nün; güncellestirmesi, Kurulun internet sayfasından ilan edilmesi ve süresi, bitimi, kütüge yazılacak ve yazılamayacak olan seçmenler, kütükte düzeltme yapılması, yerlesim yerini degistirenlerin durumu ve bunun SEÇSİS’e islenmesi, kütükten çıkarılacak olan seçmenlerin kayıtlarının silinmesi, itiraz edecekler, itirazların karara baglanması ve kesinlesmesine iliskin usul ve esasları kapsamaktadır.

YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNÜN GÜNCELLESTİRİLMESİ

MADDE 2- Nüfus ve Vatandaslık İsleri Genel Müdürlügünün adres kayıt sisteminden alınan Yurt Dısı Seçmen Kütügü Genelgesi ile olusturulan (140/II) Yurt Dısı Seçmen Kütügü bilgileri üzerinde; Milli Savunma Bakanlıgı Asker Alma Daire Baskanlıgının seçmen niteligini tasıyan ve askerde bulunan kisilere iliskin kayıtları, Nüfus ve Vatandaslık

sleri Genel Müdürlügünden alınan olay bilgileri (Örnek: ölen, vatandaslıgı kaybettirilen, seçmen yasına ve ehliyetine sahip olmayan kisilerin yazımı gibi) dikkate alınarak Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce merkezi olarak güncellestirilir.

YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNÜN İNTERNET ORTAMINDA İLAN EDİLMESİ, SÜRESİ VE BİTİMİ

MADDE 3- Yurt dısında yasayan ve seçmen niteligini tasıyan Türk Vatandaslarının Yurt Dısı

Seçmen Kütügündeki kayıtları, Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, güvenli sorgulama yöntemi kullanılarak internet ortamında 09 Haziran 2010 Çarsamba günü saat 08.00'de, www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilir. Ayrıca; Yüksek Seçim Kurulu Baskanlıgınca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Dısisleri Bakanlıgı aracılıgı ile yurt dısı temsilcilikleri ve www.ysk.gov.tr adresi aracılıgıyla duyurulur. Vatandas “Yurt Dısı Seçmen Sorgulama” ekranından T.C. kimlik numarasını girerek Kütüge kayıtlı olup olmadıgını kontrol eder.

Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasında ilan edilen Yurt Dısı Seçmen Kütügünün; 22/06/2010 Salı günü saat 17.00'de ilanı sonlandırılır. İlan bitis tarihi tutanak altına alınır. Bu tarihten sonra yapılacak basvurular konsolosluklarca kabul edilmeyecektir.

YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNE YAZILACAK OLAN SEÇMENLER

MADDE 4- Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus ve Vatandaslık İsleri Genel Müdürlügü’nün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteligini tasıyan yurt dısında ikamet eden Türk vatandaslarına ait kayıtların, Yurt Dısı Seçmen Kütügüne dönüstürülmesinden sonra, güncellestirilmek amacıyla ilan edilen Yurt Dısı Seçmen Kütügüne yazılmak için;

a) Seçmen niteligine sahip ve yurt dısında ikamet etmesine ragmen, Yurt Dısı Seçmen Kütügünde

ismi bulunmayan,

b) Yurt içinde Seçmen Kütügünde kayıtlı olup da oy verme günü sonuna kadar oturmak amacıyla

yerlesim yerini yurt dısına tasıyan,

Türk vatandaslarının, adres kayıt sistemine dahil olabilmeleri için en yakın dıs temsilcilige

basvurarak İçisleri Bakanlıgı Nüfus ve Vatandaslık İsleri Genel Müdürlügünün yurt dısında yasayan Türk vatandasları için “ADRES BEYAN FORMU” nu doldurup, imzalamaları ve yurt dısı temsilcilikleri tarafından “Konsolosluk.net” sistemine girisleri saglanmalıdır.

c) Askerlikten terhis olanlardan Yurt Dısı Seçmen Kütügünde kaydı bulunmayan

(Terhis belgesi veya askerlik subesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),

d) Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı olup da, yasaklılık süresi sona eren,

Türk vatandasları, dogrudan dogruya veya Konsolosluklar vasıtasıyla Ankara

l Seçim Kuruluna

baglı Yurt Dısı ilçe Seçim Kurulu Baskanlıgına basvurabilirler.

YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNE YAZILAMAYACAK OLANLAR

MADDE 5 –

a) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,

b) Silâh altında bulunan erler ve erbaslar ile askeri ögrenciler (izinli olsalar bile),

c) Türk vatandaslıgından çıkarılanlar,kütüge yazılamazlar.

YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜ KAYITLARINDA DÜZELTME YAPILMASI VE YERLESİM YERİNİ DEGİŞTİRENLERİN YAZIMI

MADDE 6- Seçmen niteligine sahip olan ve yurt dısında ikamet eden Türk vatandasları, Yurt Dısı Seçmen Kütügü kayıtlarında düzeltme ve yerlesim degisiklikleri için en yakın dıs temsilcilige basvurarak İçisleri Bakanlıgı Nüfus ve Vatandaslık İsleri Genel Müdürlügü’nün yurt dısında yasayan Türk vatandasları için “ADRES BEYAN FORMU” nu doldurup, imzalamaları ve yurt dısı temsilcilikleri tarafından “Konsolosluk.net” sistemine girisleri saglanmalıdır.

Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

ADRES KAYIT SİSİTEMİNDEKİ (AKS) DEGİŞİKLİKLERİN SEÇSİS’E İSLENMESİ

MADDE 7- Yurt Dısı Seçmen Kütügünün, ilandan indirilmesinden sonra, ilan süresi içinde yurt dısı temsilciliklerince yapılan degisiklik/düzeltme islemleri Mernis AKS’den, Seçmen Kütügü Genel Müdürlügü tarafından SEÇSİS veri tabanına 03/07/2010 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar elektronik ortamda islenir.

YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNDE KAYITLARIN SİLİNMESİ VE DONDURULMASI

MADDE 8-

a) Yurt Dısı Seçmen Kütügünde bulunan seçmenlerin kayıtları, Nüfus ve Vatandaslık İsleri Genel Müdürlügünden alınan olay bilgisine (ölüm ile vatandaslıgın kaybedilmesi) göre, seçmen kütüklerinin kesinlestirilme tarihi olan 03/07/2010 Cumartesi günü Saat: 17:00’de Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce silinir.

b) Yurt Dısı Seçmen Kütügüne yazılmaması gerekenlerden yazılmıs oldugu anlasılanların kayıtları silinir.

c) 30/05/2010 Pazar günü saat 17:00 itibariyle seçmen niteligini tasıyan ve oy verme günü olan 12 Eylül 2010 tarihi itibariyle askerde bulunan kisilere iliskin bilgiler Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce Milli Savunma Bakanlıgı Asker Alma Daire Baskanlıgından topluca alınarak dondurulur.

d) Yurt Dısı Seçmen Kütügünde kayıtları olmakla beraber;

1) Silâh altında bulunan erler, erbaslar ve askeri ögrencilerin (izinli olsalar bile),

2) Kesinlesmis mahkeme kararlarına göre süreli yasaklı olan seçmenlerin,kayıtları en geç 03/07/2010 Cumartesi günü saat: 17:00’ye kadar SEÇSİS yazılımında ilgili SEC_003_1 ekranı kullanılarak Ankara İl Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı İlçe Seçim Kurulu Baskanlıgının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur.

YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNE KİMLERİN, NASIL İTİRAZ EDEBİLECEKLERİ

MADDE 9- Yurt Dısı Seçmen Kütügüne; seçmenler ve siyasi partiler ilan süresi içinde itiraz edebilirler. Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile Ankara İl Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı İlçe Seçim Kurulu Baskanlıgına bildirirler.

Yurt Dısı Seçmen Kütügüne;

a) Siyasi partilerin Ankara İl Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı İlçe Seçim Kurulu Baskanlıgına isimlerini bildirdikleri yetkilileri;

1) Yurt Dısı Seçmen Kütügüne kayıtlı tüm seçmenler,

2) Yurt Dısı Seçmen Kütügüne yazılmaması gerekenlerden yazılmıs oldugu anlasılanlar (Örnek: ölen, kısıtlı olan, vatandaslıgı kaybettirilen, seçmen yasına ve ehliyetine sahip olmayan kisilerin yazılımı gibi) ile ilgili olarak,

b) Seçmen niteligini tasıyan vatandaslar ise, ancak kendileriyle, ilgili itirazda bulunabilirler. Yazılı itirazlar ile bu isler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir sekilde resim ve harç alınmaz.

İtirazlar, Ankara İl Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı İlçe Seçim Kurulu Baskanlıgına dogrudan veya konsolosluklar aracılıgıyla yazılı olarak yapılır. Kimligini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadıgı tutanaga yazılır. Kimligin ispatında: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını tasıyan; nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet tesekküllerince verilen soguk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukatlık kimlik kartı, sürücü belgesi gibi seçmenin kimligini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilir. Seçmenin bulundugu ülke makamlarınca düzenlenmis kimlik belgeleri kimligin tespitinde geçerli degildir. Yurt Dısı Seçmen Kütügüne siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise, itiraz eden kisinin yetkili olduguna iliskin belge aranır.

Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan kosullar gözetilir ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. İtiraz dilekçesinin alındıgına ve hangi tarihte itirazın yapıldıgına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir. İtiraz dilekçesi, Ankara İl Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı İlçe Seçim Kurulu Baskanına, bulunmaması halinde ise, alındı belgesi karsılıgında Nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilir. Cumhuriyet savcısı itirazın kayıt islemini yaparak hemen Yurt Dısı İlçe Seçim Kurulu Baskanlıgına gönderir. İlan listelerinde maddi hatanın varlıgı saptandıgında, Yurt Dısı İlçe Seçim Kurulu Baskanı tarafından verilecek karar, belgeleri ile birlikte geregi için Nüfus ve Vatandaslık İsleri Genel Müdürlügüne gönderilir.

İTİRAZLARIN KARARA BAGLANMASI VE YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNÜN KESİNLEŞTİRİLMESİ

MADDE 10- Yurt Dısı Seçmen Kütügüne karsı yapılan itirazlar, bu Genelgenin 9. maddesi çerçevesinde, Ankara İl Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı İlçe Seçim Kurulu Baskanının gerekli inceleme ve degerlendirmesi sonucunda 28/06/2010 Pazartesi günü saat: 17.00’ye kadar kesin olarak karara baglanır ve bu kararlara uygun gerekli kayıt ve düzeltme islemleri Nüfus ve Vatandaslık İsleri Genel Müdürlügünce yapılarak 03/07/2010 tarihinde Yurt Dısı Seçmen Kütügü kesinlestirilir. Yurt Dısı Seçmen Kütügüne yazılması için ilan süresi içinde basvurdugu ve kütüge kaydedilmesine karar verildigi halde kesinlesen Yurt Dısı Seçmen Kütügünde ismi yer almayan seçmenlerin, Yurt Dısı Seçmen Kütügünün kesinlesmesine bakılmaksızın kütüge ilave edilmelerine Yurt Dısı İlçe Seçim Kurulu Baskanı tarafından karar verilir ve kütüge ilave edilir. Ayrıca geregi için Nüfus ve Vatandaslık İsleri Genel Müdürlügüne gönderilir.

MADDE 11- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 28/05/2010 gün ve 2010/345 sayılı kararı ile Örnek:140/II-Ek olarak kabul edilmistir.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı